GEORGE BARBİER’İN ILLÜSTRASYONLARINDA DOĞU ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-71
Language : null
Konu :
Number of pages: 4472-4483
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Fransız illüstrasyon sanatçısı George Barbier’in eserlerinde doğu etkilerini ortaya koymaktır. Art Deco sanat akımı içerisinde adı geçen George Barbier’in illüstrasyonlarından seçilen yedi çalışması, literatür tarama ve eser analizi yöntemleri ile incelenerek, bu çalışmalarına doğu etkilerinin ne şekilde yansıdığı örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma, George Barbier’in, “İmparatorluk Alayı”, “Pers Parfümü’nün Romantizmi”, “Çin Prensesi Turandot”, “Şehrazad”, “Afrika Dansı”, “Afrika” ve “Hayali Yaşamlar” adlı kitap illüstrasyonlarından bir çalışma olmak üzere toplamda yedi illüstrasyon çalışması ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda George Barbier’in illüstrasyonlarında özellikle Mısır sanatı ve mitolojisinden, Pers (Mezopotamya) masalları ve minyatüründen, Çin kültürü, minyatürleri, dini inanışı ve efsanelerinden, Hindistan minyatürleri, kültürü ve dini inanışlarından, Afrika kültüründen etkilendiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the eastern influences in the works of French illustration artist George Barbier. The seven works selected from the illustrations of George Barbier mentioned in the Art Deco art movement were examined by literature scanning and work analysis methods, and how the effects of the east effects were reflected to these works with examples. The research is a study of George Barbier's "Imperial Regiment", "Romance of Persian Perfume", "Chinese Princess Turandot", "Şehrazad", "African Dance", "Africa" and "Imaginary Lives" limited to seven illustration works in total. As a result of the research, it was concluded that George Barbier's illustrations were influenced by Egyptian art and mythology, Persian (Mesopotamian) tales and miniatures, Chinese culture, miniatures, religious beliefs and legends, Indian miniatures, culture and religious beliefs, and African culture.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics