AN ANALYSIS OF GAME DEVELOPERS’ ATTITUDES IN TURKEY REGARDING GENDER DIVERSITY IN GAME DEVELOPMENT WORKFORCE

Author:

Year-Number: 2020-70
Number of pages: 4251-4256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, oyun geliştiricilerin oyun geliştirme iş gücünde cinsiyet çeşitliliğine ilişkin görüşlerini, girişimci bakış açılarını ve önerilerini incelemektir. Bu çalışmaya Ankara'da yerleşik dört farklı oyun şirketinden otuz sekiz (38) çalışan katılmıştır. Araştırmanın sonuçları, ankete katılanların çoğunluğunun mevcut işgücünün cinsiyet dağılımı açısından çeşitli olduğuna inandığını ve bunun oyun üretimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Kadınların işgücündeki sorunları açısından, erkeklerin çoğu, kadınların bilgisayar oyunlarına daha az ilgi gösterdiğine inanırken, kadınların çoğu, kadınların oyun geliştirme endüstrisinde başarılı olmak için yeterli güvene sahip olmadığını düşünüyor. Erkek katılımcılar ayrıca oyun geliştirme endüstrisinin kadınlara daha iyi tanıtılmasını önerirken, kadın katılımcılar kadınların dikkatini bilgisayar oyunlarına çekmenin gerekliliğine işaret ediyor.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the opinions, initiative point of views and suggestions of game developers on gender diversity in game development workforce. Thirty eight (38) employees participated in this study from four different game companies that reside in Ankara. The results of the study reveal that the majority of respondents believe the current workforce is diverse regarding gender distribution and this has a positive effect on game production. In terms of women’s problems in the workforce, most of the male respondents believe that females pay less attention to computer games whereas the majority of female respondents think that women do not have enough confidence to succeed in the game development industry. The male respondents also suggest a better promotion of the game development industry to women while the female respondents point out the necessity of drawing women’s attention to playing computer games.

Keywords