TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 28 EKİM 1927 TARİHLİ İLK GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE KAYSERİ’NİN DEMOGRAFİK YAPISI

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3836-3849
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nüfusun belirli bir gündeki miktarını; cinsiyet, yaş, medeni hal, dil, din, coğrafi ve ekonomik sektörler itibariyle dağılımı, öğrenim durumları, meslekleri gibi nitelikleri, nüfusun sayı ve vasıf bakımından gelişmesini ve ilerlemesini takip etmek noktasında nüfus sayımları en önemli kaynağı teşkil etmektedir. Devletler için her dönem insan kaynaklarının ve malî imkânların tespiti büyük önem taşımıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası en önemli sorunlardan biri de azalan nüfus sorunudur. Savaş sonrası sosyal, ekonomik- ve askeri sorunlara eğilebilmek için Türkiye nüfusunun tespit edilmesi, Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı ihtiyacını doğurmuştur. Nitekim nüfus artışı askeri ve siyasi kudret bakımından, devlet politikasının temel hedefi olarak idrak edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan, “nüfus mübadelesi” gerçekleştikten sonra, 28 Ekim 1927 tarihinde ilk genel ve ayrıntılı nüfus sayımı yapılmış, sonuçları da 1929 yılında yayınlanmıştır. Bu nüfus sayımı sayesinde Kayseri nüfus yapısı hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Çalışmanın giriş kısmında Kayseri tarihi ve 1927 genel nüfus sayımı öncesi Kayseri nüfusu hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Çalışmanın ana kısmında ise, 28 Ekim 1927’de yapılmış olan ilk genel nüfus sayımı sonuçları ekseninde, Kayseri’nin genel nüfusu, cinsiyet, yaş grupları, ana lisan, medenî hale göre, mesleklere göre, okur-yazarlık yönünden, doğum yerleri açısından, değerlendirilecektir. Bu çalışmayla, 28 Ekim 1927 tarihili, Kayseri’yi de içeren “Umumi Nüfus Tahriri” ekseninde Kayseri’nin demografik yapısı hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

In many ways, the census is very important to keep track of the population. The census is one of the most important ways of gathering information to determine the socio-cultural characteristics of a nation's population. The detection of human resources and financial facilities play an important role for states.One of the most important problems after the War of Independence is the declining population problem. Population growth is perceived as the main target of state policy in terms of military and political power. The first general and detailed census was carried out on October 28, 1927, and the results were published in 1929. Thanks to this census, detailed information about Kayseri population structure was reached. In this study, the subject is the population characteristics of Kayseri in the 1927 Population Census, the first general census of the Turkish Republic; it has been revealed in detail. The population of Kayseri before the first general census has been mentioned briefly in the introduction section of the study. In the main part of the study, based on the results of the first general census, made in 28 October 1927, the general populous structure of Kayseri and its sexual proportion, age groups, marital status, education level, place of birth, economical activities, main language have been explained. With this study, information will be given about the demographic structure of Kayseri in the axis of the general census dated 28 October 1927.

Keywords