MAURİZİO CATTELAN’IN “KOMEDYEN” ADLI ENSTELASYONUNUN GÖSTERGEBİLİM ÇÖZÜMLEMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-68
Language : null
Konu :
Number of pages: 3771-3783
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat dünyasında son zamanların en çok konuşulan çalışması şüphesiz Cattelan’ın Komedi adını verdiği duvara bantlanmış muz çalışması olmuştur. Cattelan yaptığı heykeller ve enstelasyonlar ile zaten gündemde kalmayı başaran bir sanatçıdır. Ancak sanatın ve sanatçının tanıtılmasında ve pazarlanmasında spükülatif hareketler de söz konusudur. Hatta Muz’un sergilendiği galeride Datuna adlı performans sanatçısı tarafından yenilmesi ve çalışmanın 120 bin dolara satılması da ortada bir sanat komplosu olma olasılığını arttırmaktadır. Göstergebilim, 20. Yüzyılda gelişen ve kendisinden başka bir şeye gönderme yapan göstergeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Göstergeler doğal belirtiler, bilinçli üretilen belirtkeler ve sembollerden oluşur. Göstergebilim bu göstergeleri anlamlandırır ve çözümler. Ancak bu çalışmanın konusu Cattelan’ın Komedi adlı enstelasyonunun göstergebilim sanat eseri çözümleme yöntemleriyle incelenmesidir. Amaç olarak duvara bantlanmış muzun anlatmak istediği düz anlam, yan anlam ve derin anlamların ortaya çıkarılması ve yorumlanması düşünülmektedir. Yöntem olarak ta göstergebilim anlam çözümleme şeması, karşıt anlamlar şeması, eyleyenler şeması ve göstergebilimsel dörtgen şeması üzerinde uygulama yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Undoubtedly, the most talked about work in the art world was undoubtedly the banana work taped to the wall called Cattelan's Comedy. Cattelan is an artist who has managed to stay on the agenda with his sculptures and installations. However, there are also spulative movements in the promotion and marketing of art and artist. In fact, the fact that Muz is exhibited by the performance artist named Datuna in the gallery and the sale of the work for 120 thousand dollars increases the possibility of being an art conspiracy. Semiotics is a discipline that studies the indicators that developed in the 20th century and referred to something else. Indicators consist of natural symptoms, consciously produced signs and symbols. Semiotics makes sense and analyzes these indicators. However, the subject of this study is to analyze Cattelan's Comedy installation using semiotics analysis. The aim is to reveal and interpret the plain meaning, side meaning and deep meanings that the banana taped on the wall wants to tell. As a method, application will be made on semiotics semantics ana

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics