EVALUATION OF THE FUTURE OF WORKING LIFE: REFLECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON WORKING LIFE

Author :  

Year-Number: 2020-68
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 3636-3640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, yapay zekânın çalışma hayatına yansımalarına ilişkin açıklamalar yapar iken çalışma hayatının geleceği konusunda bağlantı kurarak literatüre katkı sağlamaktadır. Teknolojik gelişmelerin bir çıktısı olan yapay zekâdan (AI), çalışma hayatı ve işgücü de etkilenmiştir. Sağlık, finans ve ulaştırma gibi farklı iş kollarında kullanılan yapay zekâ, her geçen gün farklı iş kollarında kullanılmaya devam edecek gibi görünmektedir. Yapay zekânın çalışma hayatında kullanılmasıyla, iş ve işlemler hız kazanarak birçok yönden daha kolay hale gelmiştir. Çalışmanın giriş kısmında yapay zekânın geçmişi konusunda bilgilendirme yapılmış, daha sonraki kısımda yapay zekânın çalışma hayatında kullanımı üzerinde durulmuştur. Sonuç ve değerlendirme olarak makineler ile insanlar arasındaki farklılıklara değinilirken yapay zekânın çeşitli iş kollarında kullanıldığı ve gelecekte daha da yaygınlaşacağı değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The paper provides explanations of the reflection of artificial intelligence in working life. It also contributes to the literature by evaluating the link between the future of working life and artificial intelligence. Artificial intelligence (AI), which is a result of technological developments, work life and workforce were also affected. Artificial intelligence, which is used in different business lines such as health, finance and transportation, seems to continue to be used in different business lines day by day. With the use of artificial intelligence in working life, the work and procedures have gained speed and have become easier in many ways. In the introduction part of the study, information was given about the history of artificial intelligence, and in the next section, the use of artificial intelligence in working life was emphasized. As a result and evaluation, the differences between machines and humans are mentioned, and it has been evaluated that artificial intelligence is used in various business lines and will become more widespread in the future.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics