İP ATLAMA EGZERSİZİNİN ÇOCUKLARDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4118-4123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ip atlama egzersizinin 9-11 yaş arası kız çocuklarında vücut kütle indeksi, 20 metre sürat ve dikey sıçrama performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 9-11 yaşlarında 88 ortaokul kız çocuğu katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden 44’ü deney grubuna,44’ü kontrol grubuna rastgele yerleştirilmiştir. Hem deney grubu hem de kontrol grubunun çalışma öncesi ve çalışma sonrası boy, kilo, 20 metre sürat ve dikey sıçrama performansları ölçülmüştür. Ön test ölçümlerinden sonra deney grubu 8 hafta boyunca haftada 3 gün 45 dakika ip atlama egzersizi uygularken kontrol grubu bu süreçte herhangi bir egzersiz uygulamamıştır. Son test ölçümlerinden sonra veriler Bağımlı Örneklem T-Testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kontrol grubu vücut kütle indeksi, 20 metre sürat ve dikey sıçrama değerlerinde anlamlı bir farklılık oluşmazken, deney grubu vücut kütle indeksi, 20 metre sürat ve dikey sıçrama değerleri anlamlı bulunmuştur(p<0,05). Sonuç olarak ip atlama egzersizinin çocukların sağlıklı gelişimi için önemli bir egzersiz olduğu kanıtlandığından, beden eğitimi ve spor ders müfredatına girmesi ve antrenörler tarafından antrenman programlarına eklenmesi tavsiye edilmektedir.

Keywords

Abstract

In his research, it is aimed to research the effect of skipping rope on BMI (Body Mass Index), 20 meters sprinting and vertical leap performances among girls who are between 9-11 years olds. 88 middle school girls who are between 9-11 years old shave been joined in there search. 44 of the students who are joined there search have been participated in experiment group and the other 44 are in control group randomly. Both experiment and control groups’ heights, weights, 20 meters sprinting and vertical jumping performances have been calculated before and after there search. After the pre-test estimates, While experiment group was doing skipping rope exercises 45 mins twice a week, the control group did nothing on this process. The data have been analysed via Dependent Sample T-Test after the post-test estimates. At the end of the anlays, while there wasn’t any meaningful change on the BMI, 20 meters sprinting and vertical jumping values of the control group; BMI, 20 meters sprinting and vertical jumping values of the experiment group have been found significant (p<0,05). Consequently, since skipping rope exercise is provento be an important exercise for the healthy development of children; it is recommended that the skiping rope be included in the curriculum and added toth etraining programs by coaches.

Keywords