İLK FİLM JENERİKLERİNDE ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2020-68
Language : null
Konu :
Number of pages: 3557-3565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema filmlerinin başlangıcında ve sonunda yer alan, genellikle önemli film ve prodüksiyon ekibinin tanıtıldığı, yapımla ilgili bilgilerin ve ipuçlarının yer aldığı jenerik tasarımlarının ilk örnekleri sessiz sinema (silent film era) döneminde karşımıza çıkmaktadır. Eğitimli tabelacılar tarafından üretilen ve “jenerik kartları” adı verilen basılı materyallerin fotoğraflanarak filme dahil edilmesi yöntemiyle hazırlanan bu ilk örneklerde amaç; izleyiciyi filme hazırlamak adına filmin adını, yönetmenini ve başrol oyuncusunu duyurmaktır. Modern sinemanın gelişimiyle birlikte izleyici kitlesinin artması film öncesi jenerik tasarımlarının da önemini artırıp gelişimini hızlandırarak, sabit düz yazılar barındıran kartlar yerine çağın anlayışına uygun olarak illüstrasyon, tipografi ve animasyon gibi tekniklerin kullanılmasına yol açmıştır. Böylece jenerikler, daha işlevsel form kazanarak filmin ruhuyla özdeş fakat ayrıca düşünülüp planlanan yapıtlar haline gelmiştir. Bilgisayarların sanatsal üretim alanlarında henüz çok gelişmediği bu dönemde, canlandırma özelliğiyle var olmayanı bile estetik bir dille betimleyebilen animasyon tekniği, jenerik tasarımlarında sıklıkla tercih edilmiştir. Bu çalışma ile Saul Bass, Maurice Binder ve Sandy Dvore gibi sanatçıların, 1950 ve 1970 yılları arasında analog yöntemlerle çizgi film ve animasyon öğelerini kullanarak üretmiş olduğu ilk film jenerikleri incelenmiş ve animasyon tekniğinin jenerik tasarımına ve anlatım diline nasıl bir fayda sağladığı irdelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The first examples of title sequences designs appeared in the period of silent film (silent film era) that take place at the beginning and end of the movies, where important film and production team are introduced, and information about the production and tips. These first examples are prepared by trained signers by the method of photographing and incorporating printed materials called "generic cards". In order to prepare the audience for the movie the aim is announce the name of the movie, its director and the lead actor. The increase of the audience with the development of modern cinema has increased the importance of the pre-film title sequences and accelerated its development instead of using cards that contain fixed plain texts. Techniques such as illustration, typography and animation are used in accordance with the understanding of the age. Thus, titles acquired a more functional form, becoming identical with the spirit of the film. In this period, when computers have not been developed yet in the fields of artistic production, animation techniques were frequently preferred in titles, which can describe even the nonexistent with an animation feature in an aesthetic language. In this study, the first film titles produced by artists such as Saul Bass, Maurice Binder, and Sandy Dvore between 1950 and 1970 using cartoon and animation elements were examined and it was tried to explain how the animation techniques benefited the title sequences design and narrative language.

Keywords


 • Sakman, S. (2020). “İlk Film Jeneriklerinde Çizgi Film Ve Animasyon Tekniklerinin Kullanımı” International Social Sciences

 • Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 68; pp:3557-3565 İLK FİLM JENERİKLERİNDE ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TEKNİKLERİNİN KULLANIMI Usage Of Cartoon And Animation Techniques In First Title Sequences Arş. Gör. Dr. Samed SAKMAN Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Kırıkkale/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9454-4898 ÖZET Sinema filmlerinin başlangıcında ve sonunda yer alan, genellikle önemli film ve prodüksiyon ekibinin tanıtıldığı, yapımla ilgili bilgilerin ve ipuçlarının yer aldığı jenerik tasarımlarının ilk örnekleri sessiz sinema (silent film era) döneminde karşımıza çıkmaktadır. Eğitimli tabelacılar tarafından üretilen ve “jenerik kartları” adı verilen basılı materyallerin fotoğraflanarak filme dahil edilmesi yöntemiyle hazırlanan bu ilk örneklerde amaç; izleyiciyi filme hazırlamak adına filmin adını, yönetmenini ve başrol oyuncusunu duyurmaktır. Modern sinemanın gelişimiyle birlikte izleyici kitlesinin artması film öncesi jenerik tasarımlarının da önemini artırıp gelişimini hızlandırarak, sabit düz yazılar barındıran kartlar yerine çağın anlayışına uygun olarak illüstrasyon, tipografi ve animasyon gibi tekniklerin kullanılmasına yol açmıştır. Böylece jenerikler, daha işlevsel form kazanarak filmin ruhuyla özdeş fakat ayrıca düşünülüp planlanan yapıtlar haline gelmiştir. Bilgisayarların sanatsal üretim alanlarında henüz çok gelişmediği bu dönemde, canlandırma özelliğiyle var olmayanı bile estetik bir dille betimleyebilen animasyon tekniği, jenerik tasarımlarında sıklıkla tercih edilmiştir. Bu çalışma ile Saul Bass, Maurice Binder ve Sandy Dvore gibi sanatçıların, 1950 ve 1970 yılları arasında analog yöntemlerle çizgi film ve animasyon öğelerini kullanarak üretmiş olduğu ilk film jenerikleri incelenmiş ve animasyon tekniğinin jenerik tasarımına ve anlatım diline nasıl bir fayda sağladığı irdelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Jenerik tasarımı, çizgi film ve animasyon, grafik tasarım, hareketli görüntü.

                                                                                                    
 • Article Statistics