ANALYSIS OF UNIVERSITY GATE DESIGNS

Author:

Year-Number: 2020-69
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3977-3984
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kampüs ve kampüs açık mekânları farklı çalışmalarda sıklıkla çalışılmış ancak giriş mekânları daha önce hiç çalışılmamıştır. Kapı ve girişlerle ilgili yapılan akademik çalışmaların hepsi mimarlık ve iç mimarlık meslek disiplinlerindedir. Dolayısıyla peyzaj mimarlığı alanında giriş mekânları ile ilgili makale, bildiri, kitap ya da tez yapılmamış olması sebebiyle bu araştırmanın yapılmasının önemi artmıştır. Türkiye’de bulunan 30 üniversiteye ait giriş mekânı ve kapısı çalışma kapsamında değerlendirilmeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 26 üniversite giriş kapısının simetrik bir yapı sergilediği, %13,3 si ise asimetrik yapı gösterdiği, 22 tanesi düz yani 10 tanesi çıkıntılı, 10 tanesi de girintili olduğu, 3 tanesi lentolu giriş, 8 tanesi ise kemerli kapı şeklindedir. Kapıların üzerlerinde süslemelerin olup olmadığı incelenmiş ve sonuçta 23 tanesinde %76,6 oranında bir takım süslemelerin olduğu belirlenmiştir. Tüm üniversite girişlerinde güvenlik birimi vardır. Beş tanesinde yaya girişleri için turnikeler vardır. Kontrollü araç girişi ise 23 tanesinde vardır. Toplam 27 tanesinde bitkisel peyzaj elemanı vardır. Sadece üç tanesinde hiçbir şekilde bitkisel eleman yoktur. Su eleman yani bir süs havuzu, yapay gölet veya yapay şelale gibi giriş tasarımlarına estetik değer katacak bir su ögesi varlığının olup olmadığı incelendiğinde sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi giriş tasarımında şelale olduğu tespit edilmiştir. Yani üniversitelerin %3,3’ünde su ögesi bulunur. Tüm üniversitelerin hepsinde aydınlatma elemanlarına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Campuses and campus open spaces have been studied frequently; however, campus entrances have never been studied before. All academic studies conducted on gates and entrances are in architecture and interior design disciplines. Thus, the present study is significant since it was the first landscape architecture study on entrance spaces. The entrances and the gates of 30 universities in Turkey were analyzed in the present study. The analyses revealed that 26 university entrance gates were symmetrical, 13.3% were asymmetrical, 22 were straight, 10 were protrusive, 10 were recessed, 3 included a lintel, and 8 included arched gates. The presence of decorations on the gates was examined and it was determined that 76.6% of 23 gates were covered with decorations. There was a security unit at all university gates. Five had turnstiles for pedestrian entrance. Twenty-three had controlled vehicle entry. There were 27 botanical landscape elements. Only three had no botanical elements. The analysis of whether there was a water element that would add aesthetic value to the entrance design such as an ornamental pool, artificial pond or artificial waterfall demonstrated that there was a waterfall only in Karadeniz Technical University entrance. In other words, 3.3% of the university gates had a water element. Lighting elements were included in all universities.

Keywords