Döviz Kuru-Dış Ticaret İlişkisi: BRİCS-T Ülkeleri Özelinde Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7586-7594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkelerinde dış ticaret ile döviz kurları arasında ilişki panel veri yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. 2011Q1-2018Q4 dönemine ait çeyrek dönem verilerinin kullanıldığı analizlerde, BRICS-T ülkelerinde GSYH ve reel efektif döviz kurlarının ihracat üzerindeki etkileri noktasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar üretilememiştir. Buna karşın ithalat modeli sonuçlarına göre; hem GSYH hem de reel efektif döviz kurları arttıkça BRICS-T ülkelerinde uzun dönemde ithalat düzeyinde artış meydana gelecektir. Buna göre gelir düzeyi arttıkça yabancı mal talebi artacak, reel efektif döviz kurlarındaki artış da ülkenin ulusal parasının ağırlıklı ortalama değerini yükselttiğinden ithalatı yükseltecektir.

Keywords

Abstract

In this study; T-BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey) were analyzed using panel data methods relationship between exchange rates and trade in the country. In the analyzes using quarterly data for the 2011Q1-2018Q4 period, statistically significant results could not be produced in terms of the effects of GDP and real effective exchange rates on exports in BRICS-T countries. However, according to the results of the import model; As both GDP and real effective exchange rates increase, imports will increase in the long term in BRICS-T countries. According to this, as the income level increases, the demand for foreign goods will increase, and the increase in real effective exchange rates will increase the import as it increases the weighted average value of the country's national currency.

Keywords


 • Aktaş, C. (2010). Türkiye’de Döviz Kuru ile İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Var Tekniğiyle Analizi.

 • Aktaş, C. (2010). Türkiye’de Döviz Kuru ile İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin Var Tekniğiyle Analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 123-140.

 • Baak, S. (2004). Exchange Rate Volatility and Trade Among the Asia Pacific Countries. East Asian Economic Review, 8 (1), 93-115.

 • Bakas, D., Panagiotidis, T. ve Pelloni, G. (2017). Regional and Sectoral Evidence of the Macroeconomic Effects Of Labor Reallocation: A Panel Data Analysis. Economic Inquiry, 55 (1), 501-526.

 • Bari, B. ve Togba, E. D. (2017). The Effect of Foreign Exchange and Real Exchange Rate on ForeignTrade in Liberia: An Application of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach. EconWorld2017 Paris Proceedings, 25-27 July 2017, Paris, Fransa.

 • BIS (2019). Statistics, http://stats.bis.org/statx/srs/table/i2?m=B (Erişim Tarihi: 25.03.2019)Fuleky, P., Zhao, Q. ve Bonham, C. S. (2013). Estimating Demand Elasticities in Non-Stationary Panels:The case of Hawaii Tourism. https://www.uhero.hawaii.edu/assets/WP_2013-2R.pdf (Erişim Tarihi: 24.03.2019)

 • Hayakawa, K. ve Kımura, F. (2008). The Effect of Exchange Rate Volatility on International Trade in East Asia. ERIA Discussion Paper Series, 2008-3.

 • Holly, S. ve Raissi, M. (2009). The Macroeconomic Effects of European Financial Development: A Heterogenous Panel Analysis. FINESS Working Paper.

 • https://www.bis.org/statistics/tables_i_eer.pdf (Erişim Tarihi: 25.03.2019)

 • Karagöz, M. ve Doğan, Ç. (2005). Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2), 219-228.

 • Kızıldere, C., Kabadayı, B. ve Emsen, Ö. Ç. (2014). Dış Ticaretin Döciz Kuru Değişimlerine Duyarlılığı:Türkiye Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Economic and Administrative Studies, 6 (12), 39- 54.

 • Mustafa, K., Nishat, M. ve Kemal, M. A. (2004). Volatility of Exchange Rate and Export Growth inPakistan: The Structure and Interdependence in Regional Markets. The Pakistan Development Review, 43 (4), 813-828.

 • OECD (2019). OECDstat, https://stats.oecd.org/ (Erişim Tarihi: 26.03.2019)

 • OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (2019). Data. https://data.oecd.org/ (Erişim Tarihi: 26.03.2019)

 • Pesaran, H. M. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312.

 • Pesaran, M. H. (2006), Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure, Econometrica, 74, 967-1012.

 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142 (1), 50-93.

 • Ruge-Leiva, D. I. (2015). International R&D Spillovers and other Unobserved Common Spillovers and Shocks. arXiv preprint arXiv:1502.06805.

 • Sarı, A. (2010). Döviz Kuru Oynaklığının İthalata Etkileri: Türkiye Örneği. Ekonometri ve İstatistik, 11,Shambaugh, Jay C. (2012). The Euro’s Three Crisis. Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2012.Tapşın, G. ve Karabulut, A. T. (2013). Reel Döviz Kuru, İthalat ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 26, 190-205.

 • TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) (2019). Terimler Sözlüğü. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-

 • Akademik/Terimler+Sozlugu/ (Erişim Tarihi: 26.03.2019)

 • Todani, K. R. ve Munyama, T. V. (2005). Exchange Rate Volatility and Exports in South Africa. http://www.tips.org.za/files/773.pdf (Erişim Tarihi: 01.04.2019)

 • World Bank (2019). Indicators. https://data.worldbank.org/indicator (Erişim Tarihi: 26.03.2019)World Trade Organization (2018). World Trade Statistical Review 2018. Geneva, Switzerland.

                                                                                                    
 • Article Statistics