Döviz Kuru-Dış Ticaret İlişkisi: BRİCS-T Ülkeleri Özelinde Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2019-53
Number of pages: 7586-7594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkelerinde dış ticaret ile döviz kurları arasında ilişki panel veri yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. 2011Q1-2018Q4 dönemine ait çeyrek dönem verilerinin kullanıldığı analizlerde, BRICS-T ülkelerinde GSYH ve reel efektif döviz kurlarının ihracat üzerindeki etkileri noktasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar üretilememiştir. Buna karşın ithalat modeli sonuçlarına göre; hem GSYH hem de reel efektif döviz kurları arttıkça BRICS-T ülkelerinde uzun dönemde ithalat düzeyinde artış meydana gelecektir. Buna göre gelir düzeyi arttıkça yabancı mal talebi artacak, reel efektif döviz kurlarındaki artış da ülkenin ulusal parasının ağırlıklı ortalama değerini yükselttiğinden ithalatı yükseltecektir.

Keywords

Abstract

In this study; T-BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey) were analyzed using panel data methods relationship between exchange rates and trade in the country. In the analyzes using quarterly data for the 2011Q1-2018Q4 period, statistically significant results could not be produced in terms of the effects of GDP and real effective exchange rates on exports in BRICS-T countries. However, according to the results of the import model; As both GDP and real effective exchange rates increase, imports will increase in the long term in BRICS-T countries. According to this, as the income level increases, the demand for foreign goods will increase, and the increase in real effective exchange rates will increase the import as it increases the weighted average value of the country's national currency.

Keywords