Content Analysis Of E-Complaints For Travel Health Insurance Abroad

Author :  

Year-Number: 2019-53
Language : null
Konu :
Number of pages: 7336-7343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar ticaret, eğitim, sağlık, spor, kongre, fuar, inanç, gezme, eğlenme, alışveriş, dinlenme, çalışma gibi çeşitli sebeplerle seyahat etmektedirler. Yurtdışına çıkanlar yaşayacakları sağlık sorunları ve diğer sorunlar nedeniyle karşılaşacakları mali risklere yönelik olarak ve kendilerini güvende hissetmek için sigorta yaptırmaktadırlar. Bu amaca yönelik olarak başvurulacak temel sigorta türü seyahat sağlık sigortasıdır. Ülkemizde seyahat sağlık sigortası can sigortaları kategorisinde yer alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta asıl olarak sağlık sorunlarından kaynaklanacak mali risklerden korunmak amacıyla yapılsa da vize başvuru işlemlerindeki zorunluluk gibi dolaylı sebeplerden dolayı da yapılmaktadır. Uygulamada bazı ülkeler vize başvurularında seyahat sağlık sigortası yaptırılmasını zorunlu tutmaktadır. Özellikle Shengen Bölgesi ülkelerine yapılacak vize başvurularında yurtdışı seyahat sağlık sigortası zorunlu tutulmaktadır. Yurtdışı seyahat sağlık sigortası (YSSS) amacı itibariyle ağırlıklı olarak turizm sektörüne hitap etmektedir. Yurtdışına yaptıkları seyahatleri esnasında maruz kaldıkları kaza ya da ani hastalık nedeniyle yurtdışı seyahat sağlık sigortası teminatlarından faydalanmak isteyen sigortalılar uygulamada bir takım sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmada, YSSS ile ilgili olarak uygulamada yaşanan sorunlar tüketici şikâyetlerinin paylaşıldığı web sitelerinden elde edilen verilerin taranması yöntemiyle belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir. Getirilen çözüm önerileri bu konudaki yasal düzenleme olan Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile sektörel uygulamaların uyum durumunu da ortaya koymaktadır. YSSS uygulamasında doğrudan ya da dolaylı olarak rol oynayan taraflardan kaynaklanan sorunlara yönelik getirilen çözüm önerilerinin muhtemel sorunların azaltılmasına katkı yapması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

People travel for various reasons such as trade, education, health, sports, congress, fair, faith, trip, recreation, shopping, resting and working. Those who travel abroad have insurance in order to feel safe against the financial risks they might face due to health and other problems. The main type of insurance for this purpose is travel health insurance. In our country, travel health insurance is a type of insurance taking place in the life insurances category. Although this insurance is primarily intended for protection from financial risks arising from health problems, it is also made for indirect reasons such as the obligations in visa application proceedings. In practice, some countries require travel health insurance for visa applications. Travel abroad health insurance is mandatory especially for visa applications to the countries of Shengen Area. Travel abroad health insurance (TAHI) (YSSS), in terms of its purpose mainly addresses the tourism sector. Insured individuals who wish to benefit from the health insurance coverage abroad due to accident or sudden illness during their travel may encounter some problems in practice. In this study, the problems experienced in practice related to YSSS were identified by scanning the data obtained from the websites where consumer complaints were shared and solution suggestions for these complaints were made. The proposed solutions reveal the compliance of the General Regulations on Travel Health Insurance which is the legislations in this area and the sectoral practices. It is expected that the solutions proposed for the problems arising from the parties directly or indirectly involved in the implementation of YSSS will contribute to the reduction of the possible problems.

Keywords


 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Yurtiçi Seyahat Pazarı, https://www.tursab.org.tr/istatistikler/yurtici- seyahat-pazari, (Erişim: 22.08.2019).

 • Türkiye Sigorta Birliği, Sigorta Genel Verileri, https://www.tsb.org.tr/seyahat-saglik- sigortasi.aspx?pageID=516,(Erişim: 22.08.2019).

 • Türkiye Sigorta Birliği, Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları, Yürürlük Tarihi: 01.03.2006, https://www.tsb.org.tr/seyahat-saglik-sigortasi.aspx?pageID=516,Erişim Tarihi: 22.08.2019

 • https:/www.sikayetvar.com/sikayetler, (Erişim: 22.08.2019).

                                                                                                    
 • Article Statistics