People About "Picture In Our Heads": Stereotype

Author:

Year-Number: 2019-46
Number of pages: 5642-5648
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stereotip kavramı son yıllarda sıklıkla ele alınan konular arasında yer almaktadır. İnsan davranışlarının şekillenmesinde kültür, dil, din ve sosyal çevrenin önemli etkileri söz konusu olmaktadır. Stereotipler genellikle küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başlamakta ve insan davranışlarını şekillendirmektedir. Stereotip terimi, insanların zihinlerinde insanlar veya olayların görüntülerini çoğaltmak için bilişsel kalıpları veya çerçeveleri nasıl kullandıklarını açıklamak için kullanılan bir kavramdır. Terimi ilk kullanan kişi olan Lippmann, insanların “kafalarında resimler” yaratarak çevrelerini basitleştirdiklerini, bunun da bir denge ve anlam hissine yol açtığını belirtmektedir. Stereotipler zaman içerisinde oluşmakta, olumsuz stereotipler ileriki aşamada ayrımcılığa dönüşebilmektedir. Stereotipler olumlu, olumsuz, ırksal, cinsiyet ve yaş olarak çeşitli türlerde ele alınmaktadır. Yaş stereotipleri genellikle iş hayatı ve sosyal hayat içerisinde görülmektedir.

Keywords

Abstract

The concept of stereotype is among the topics frequently addressed in recent years. Culture, language, religion and social environment have important effects in shaping human behavior. Stereotypes often begin to form from an early age and shape human behavior. The term stereotype is a concept used to describe how people use cognitive patterns or frameworks to replicate images of people or events in their minds. Lippmann, who was the first to use the term, states that people simplified their environment by creating “pictures in their heads”, which led to a sense of balance and meaning. Stereotypes are formed over time, and negative stereotypes can develop into discrimination in the future. Stereotypes are addressed in various genres, such as positive, negative, racial, gender, and age. Age stereotypes are often seen in work and social life.

Keywords