Ecological Observations On Sphecidae Species Of Niğde Province

Author:

Number of pages: 5227-5231
Year-Number: 2019-44

Abstract

Bu çalışma, 320'si müze materyali olmak üzere toplam 1560 Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) örneğine dayanmaktadır. Bu örneklerin 1240'ı Mayıs 2006 - Ekim 2008 tarihleri arasında Niğde ilinden toplanmıştır. Bu çalışmada, araziden böcek örnekleri toplanmış ve bu böceklerin davranışları ve ekolojik özellikleri detaylı olarak gözlenmiştir. Arazi çalışmalarında ayrıca ekolojik gözlemler yapılmış ve Sphecidae türlerinin yuvalama, beslenme ve avlanma davranışları hakkında bilgi edinilmiş ve fenolojileri hakkında bilgi verilmiştir. Dünyada 2 milyondan fazla böcek türü var. Bu böcek türlerinin çoğu tespit edilmiştir, ancak bu böcek türlerinin davranışları ve ekolojik özellikleri ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu çalışmada, Sphecidae türlerinin çoğunu temsil eden türler incelenmiştir. Bu şekilde, Sphecidae türlerinin genel ekolojik özellikleri ve davranışları hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

This study is based on a total of 1560 Sphecidae (Insecta: Hymenoptera) specimens, 320 of which are museum materials. 1240 of these samples were collected from Niğde province between May 2006 and October 2008. In this study, insect samples were collected from the field and the behavior and ecological characteristics of these insects were observed in detail. In the field studies, ecological observations have been made and information about nesting, feeding and hunting behaviors of Sphecidae species has been determined and information has been given about their phenology. There are more than 2 million species of insects in the world. Most of these insect species have been identified, but there are insufficient studies on the behavior and ecological characteristics of these insect species. In this study, species that represent many of Sphecidae species were examined. In this way, general ecological characteristics and behavior of Sphecidae species have been learned.

Keywords