Bilim – Cinsiyet Çatışması ve Bilginin Cinsiyeti Üzerine

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4364-4370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim dünyaya insan tarafından hediye edilen en akıl almaz araştırma yöntemidir. Bilginin kendisi bile yapılmış ve yapılacak her şeyin bütününü oluşturmaktadır. Bilimin cinsiyetle olan ilişkisine dikkat çeken 2009 yılı yapımı ‘Agora’ ve 1997 yılında yapılan ‘Contact’ filmlerine ilham veren iki kadın figür İskenderiyeli Hypatia ve Dr. Eleanor Arroway, bilim dünyasında yaşanmış ya da yaşanabilir öyküler sunarak matematiği evrensel bir dil olarak kabul etmişlerdir. Birisi gerçek bir yaşam öyküsü olan İskenderiyeli Hypatia, diğeri de kurgu bir karakter olan ve Carl Sagan’nın Plutzer ödüllü ‘Contact’ romanından uyarlanan Amerika Birleşik Devletlerinin SETİ projesini yöneten Dr. Eleanor Arroway’dir. Dr. Eleanor Arroway uzaylılarla kurduğu matematiksel iletişimde kullandığı matematik dille evrensel dilin yakalanabilirliğini kanıtlamaya çalışır. İskenderiyeli Hypatia ise M.Ö. 400’lerde dünyayı, evreni ve gökyüzünü matematikle anlamaya çalışmıştır. O’nun çalışmaları daha sonra Copernic ve Galileo gibi bilim insanlarına gökbilimi ve yörüngeler hakkında yardım edecektir. Bu çalışmada iki kadın karakterinin sinemaya kazandırılması sonucunda izlenimci bir bakış açısıyla kadın, matematik ve evrensellik vurgusu incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Science is the most incredible research method gifted to the world by humans. Even knowledge itself is the whole of everything we have done and everything we will do. Two female figures who drew attention to the relationship between science and gender and inspired the films ‘Agora’ (2009) and ‘Contact’ (1997) adopted mathematics as a universal language by presenting stories that were experienced or that could be experienced in the scientific world. One was the real – life story of Hypatia of Alexandria, and the other was a fictional character, Dr. Eleanor Arroway, the director of the US SETI project as based on Carl Sagan's Pulitzer – winning novel called ‘Contact’. Dr. Eleanor tried to prove the capturability of the universal language with the mathematical language she used in her mathematical communication with the aliens. Hypatia tried to understand the world, the universe and the sky with mathematics in 5th Century BC. Her works would later help scientists like Copernic and Galileo on astronomy and orbits. In this study, we will examine the emphasis on women, mathematics and universality from an impressionistic perspective as a result of bringing two female characters into cinema.

Keywords


 • Bingöl, O. (2014). “Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık”, KMÜ Sosyal ve

 • Bingöl, O. (2014). “Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık”, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (1): 108 – 114.

 • Cevizci, A. (2013). Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul.

 • Gleıchauf, I. (2007). Kadın Filozoflar Tarihi (çev: Leyla Uslu), ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

 • Güçlü, A., Uzun, E., Uzun, S. ve Yolsal, Ü. H. (2008). Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

 • Platon, (2015). Şölen, Türkiye İş Bankası Kültürel Yayınları, İstanbul.

 • Sagan, C. (2006). Soluk Mavi Nokta (çev: Süha Sertabiboğlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Üstün, İ. (2011). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hesaba Katabiliyor Muyuz?, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Uzerler Matbaacılık, Ankara.

 • 7 Üstün, İ. (2011). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Hesaba Katabiliyor Muyuz?, Uzerler Mabaacılık, Ankara, s. 9.

                                                                                                    
 • Article Statistics