Analysis Of A Node As An Active Public Space In Terms Of Urban Life

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4235-4245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamusal mekânlar, kamusal aktiviteyi barındıran, toplumsal yaşantıyı besleyen ve yönlendiren mekândır. Toplumun her kesiminden insanın sürekli etkileşim halinde bulunduğu bu mekânlar, kent kimliğini şekillendiren en önemli öğelerden biridir. İzmir kenti açısından önemli bir düğüm noktasını kentsel kimlik ve kalite ögeleri temelinden analiz etmek bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca sağlıklı toplumların vazgeçilmezi olan kamusal mekâna / yaşama odaklanmanın gereğine de vurgu yapılmaktadır. Bu çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, araştırma alanını öncelikle fiziksel özellikleri (konumu, çevresel kullanımlar, erişilebilirlik, ulaşım alternatifleri, tasarım özellikleri vb.) yönüyle irdelenmiştir. Sonrasında, araştırma alanı sosyal (kullanıcı bilgileri, sosyal etkileşim, çevre - davranış ilişkisi, kullanıcı davranışları, aktivite türleri) ve duyumsal (algılama sürecindeki duyumlar) yönlerden değerlendirilmiştir. Çalışmada değerlendirilen materyallerden elde edilen bulgular dikkate alınarak bazı önerilerde bulunulmuştur. Buna ek olarak, mekân ile kullanıcısı arasındaki ilişki tartışılmış, çevre kalitesini arttırmak için planlamacılar, tasarımcılar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimleri yönlendirici bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Public spaces are spaces that host public activity, nurture and direct social life. These places, where people from all walks of life are constantly interacting, are one of the most important elements shaping the identity of the city. The starting point of this study is to analyze an important node in terms of the city of Izmir on the basis of urban identity and quality elements. The study also emphasizes the need to focus on public space / life, which is indispensable for healthy societies. This study has been conducted at three phases. At first, the research area was examined in terms of physical characteristics (location, environmental usage, accessibility, transport alternatives, design features etc.). After then, the research area was evaluated as social aspect (user information, social interaction, environment - behavior relationship, user behavior, activity types) and the last sensorial (sensations in the perception process) aspects. Some suggestions were made considering the findings obtained from the materials evaluated in the study. In addition, the relationship between space and its users has been discussed and some suggestions have been made to planners, designers, NGOs and local government in order to improve the quality of the environment.

Keywords


 • ▪ Atabek, E. (2002). “Kamusal Mekanlarda Kalite: Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde Kullanıcı Görüşlerine Dayalı Kalite Değerlendirmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 205 s.

 • ▪ Bayar, C. (1991). “Kamu Mekanları ve Kentsel Tasarım”, Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu I, 15 - 16 Mayıs 1989, Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

 • ▪ Çalışkan, O. (2014). “Kamusal Alan Bağlamında Ağ Toplumu ve Yeni Kamusal Alan Arayışı” Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2014 Güz 1(1): 41 - 62.

 • ▪ Çekmecelioğlu E. & Erdönmez, M.E. (2018). “The Spatial Quality in Public Space and the Society; the Example of Eminönü Tahtakale”, Kent Akademisi, Volume, 11 (36), Issue 4, 486 – 507 p.

 • ▪ Çetin, A. (2006). “Kamusal Alan ve Kamusal Mekan Olarak ‘Sokak’”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 125 sayfa.

 • ▪ Cho, I.S., Heng, C.K., Trivic, Z. (2016). “Re - framing Urban Space: Urban Design for Emerging Hybrid and High - Density Conditions”, New York, NY: Routledge, ISBN: 978 - 1 - 138 - 84985 - 3.

 • ▪ Erdönmez Dinçer, E. & Ataol Akpınar, Ö. (2016). “Kentsel Kamusal Alanlar – Beylikdüzü Örneği”, Beylikdüzü Belediyesi, http://www.beylikduzukentbellegi.com/Icerik/Goruntule/469, Accessed: 01.06.2019.

 • ▪ Etimolojiturkce, (2019). “Kamusal”, https://www.etimolojiturkce.com/arama/kamusal, Accessed: 01.06.2019.

 • ▪ Gehl, J. (2011). “Life Between Buildings: Using Public Space”, Island Press, Copenhagen, ISBN- 13: 978 - 1 - 59726 - 827 - 1.

 • ▪ Geuss, R. (2007). “Kamusal Şeyler Özel sŞeyler”, Çev: Gülayşe Koçak, Yapı Kredi Yayınları: 2435, İstanbul, 119 pages.

 • ▪ Jacobs, A., Appleyard, D. (1987). “Toward an Urban Design Manifesto”, American Planning Association (APA) Journal, 53 (4): 112 - 20.

 • ▪ Lynch, K. (1959). “The Image of the City”, The MIT Press.

 • ▪ Lynch, K. (1982). “A Theory of Good City Form”, MIT Press, ISBN: 0 - 262 - 12085 - 2.

 • ▪ PPS (2019). “What Makes a Successful Place?”, https://www.pps.org/article/grplacefeat, Access: 06.06.2019.

 • ▪ Rubenstein, H.M. (1992). “Pedestrian Malls, Streetscapes, and Urban Spaces”, John Wiley and Sons, New York, 272 pp.

 • ▪ TDK, (2019). “Kamusal alan”, http://sozluk.gov.tr/, Accessed: 01.06.2019.

 • ▪ Uzgören, G. & Erdönmez, M.E. (2017). “A Comparative Study on the Relationship Between the Quality of Space and Urban Activities in the Public Open Spaces”, MEGARON 2017;12(1):41 56.

 • ▪ Uzun, İ. (2006). “Kamusal Açık Mekan: Kavram ve Tarihe Genel Bakış”, Egemimarlık, 4-5.

 • ▪ https://tr.wikipedia.org/wiki/Kar%C5%9F%C4%B1yaka#/media/Dosya:Karşıyaka_Bazaar_Street _2015.jpg

                                                                                                    
 • Article Statistics