Basına Yansıyan Yönleriyle Kut’ül Amare Zafersinin Kısa Bir Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2019-41
Language : null
Konu :
Number of pages: 4349-4356
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1914 yılında başlayan 1.Dünya Savaşı 1918 yılına kadar devam etmiştir. Savaşın başlamasının asıl sebebi sanayileşmenin ortaya çıkmasıyla meydana gelen sömürgecilik, hammadde yarışını yanı sıra devletlerin silahlanma yarışı ve devletler arasındaki bloklaşma yarışı savaşın temel nedenlerini oluşturmuştur. Dünya savaşı olarak adlandırılmasının nedeni ise dünyadaki bütün devletlerin savaşa girmesi değil, savaşın ortaya çıkardığı sonuçlar tüm dünya devletlerini olumlu ya da olumsuz etkilemesinden dolayı bu isimle anılmıştır. Osmanlı Devleti de bu devletlerden biridir. Savaş Avrupa’da patlak vermesine rağmen stratejik bir konuma sahip olan Osmanlı Devleti kendini İttifak Gurubunun yanında savaşın ortasında bulup birçok cephede itilaf Gurubuyla savaşmıştır. Bu cepheler taarruz, savunma ve yardım cepheleri olarak adlandırılır. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde Çanakkale cephesinde başarılı olmasının yanı sıra diğer bir savunma cephesi olan Irak cephesinde de Kut’ül Amâre de İngilizlere karşı başarı elde etmişse de daha sonra rehavete kapılan Osmanlı Devleti kendi askerlerini başka cephelere gönderince İngilizler tekrar toparlanarak Irak cephesinden saldırıya geçmiş ve bu cephede de yenilgi alınmıştır.

Keywords

Abstract

20. in June 1914, when the Crown Prince of Hungary went to Sarajevo to prepare for these regions as the commander-in-chief of the Austrian army, and finally on June 28 , 1914, he was killed in Sarajevo by Prenchip, who was of Serbian descent with his wife. States that had previously been armed for colonialism and the raw material race were involved in World War I. The war occurred between the Entente and the alliance groups. The Ottoman Empire was also involved in the war alongside the Alliance Group. The Ottoman Empire fought on the offensive, defensive and relief fronts. One of these fronts is the Iraqi Defense front. On this front, the Ottoman Empire fought against the British and Arab tribes in the region, and although it was caught unprepared, it stopped and captured the British armies at Kutu'l Amar. In doing this work, the documents of the Iraqi front and Kutü'l Amare were transcribed from the Ottoman archive of the Prime Ministry and the documents were briefly evaluated and the newspapers reflected in the press of the period were examined and briefly included in an evaluation

Keywords


 • Barış Metin, “Türk Basınına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Kutü’l Amare Zaferi”, Kutü’lAmare Zaferi Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Mardin, 28-29 Nisan 2016, s.100.

 • Aykota, A.V. ( 2011). Tarihçe- i Harb. Haz. Hasan Babacan, Servet Avşar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Çelik, A. , M. Selçuk ( 2016). Tarafların Basınında Kutü’l Amare Zaferi. Sayı. 15: Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.

 • Köse, E. , M. Albayrak, Y. Karaca, E. Kırca, S. Ümit ve K. Gurulkan ( 2016). Arşiv Belgelerine Göre Kutü’l- Amare Zaferi. İstanbul: Seçil Ofset.

 • Küçükvatan, Mahir; “İngiliz Basınında Osmanlının Kutü’l-Amâre Seferi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIII/26, Bahar 2013.

 • Metin, B. ( 2016). Türk Basınına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Kutü’l Amare Zaferi. Mardin:Kutü’l Amare Zaferi Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı.

 • Sabis, A. İ. ( 1991). Harb Hatıralarım: Birinci Dünya Harbi. C. 1- 2. İstanbul: Nehir Yayınları. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Kutü’l Amare maddesi.

 • Türkmen, Z. ( 2015). Birinci Dünya Harbi’nde Irak Cephesi’nde Türk- İngiliz Mücadelesi.1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak Sempozyumu. İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı.

 • Uçarol, R. ( 1985). Siyasi Tarih. İstanbul: Filiz Kitabevi. Harb Mecmuası. ( Nisan 1332) , ( Mayıs 1332).

                                                                                                    
 • Article Statistics