Ülkelerin Ekonomik Olarak Gelişmesinde ve Büyümesinde Kültürün Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-39
Number of pages: 3796-3802
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda ülkelerin ekonomik olarak birbirine entegrasyonu ve hızla gelişen küreselleşme hareketlerine rağmen, ülkelerin ekonomik, sosyal, teknolojik gelişmeleri arasındaki uçurum artmaya devam etmektedir. Ülkelerin ekonomik büyüme oranlarındaki bu fark, ekonomistleri ekonomik büyümeyi engelleyen sebepleri ya da ekonomik büyümenin yeni kaynaklarını bulmaya sevk etmektedir. Ekonomik gelişmeyi ve büyümeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri kültürdür.

Bu çalışmada ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde ve büyümesinde kültürün rolü üzerinde durulmuş ve kültürel değerler ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki örneklerle ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Recently there has been an increasing gap within countries in terms of their economic, social and technological developments, despite the economic integration of countries and fast- growing globalization process. The difference in the economic growth rate of countries leads economists to find the reasons which hinder economic growth and discover new resources of it. One of the most important factors which affects economic development and growth is culture.

In this study, the role of culture in the economic development and growth of countries was analyzed and the relationship between cultural values and economic growth was explained with examples.

Keywords