Ülkelerin Ekonomik Olarak Gelişmesinde ve Büyümesinde Kültürün Etkisi

Author :  

Year-Number: 2019-39
Language : null
Konu :
Number of pages: 3796-3802
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda ülkelerin ekonomik olarak birbirine entegrasyonu ve hızla gelişen küreselleşme hareketlerine rağmen, ülkelerin ekonomik, sosyal, teknolojik gelişmeleri arasındaki uçurum artmaya devam etmektedir. Ülkelerin ekonomik büyüme oranlarındaki bu fark, ekonomistleri ekonomik büyümeyi engelleyen sebepleri ya da ekonomik büyümenin yeni kaynaklarını bulmaya sevk etmektedir. Ekonomik gelişmeyi ve büyümeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri kültürdür.

Bu çalışmada ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde ve büyümesinde kültürün rolü üzerinde durulmuş ve kültürel değerler ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki örneklerle ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Recently there has been an increasing gap within countries in terms of their economic, social and technological developments, despite the economic integration of countries and fast- growing globalization process. The difference in the economic growth rate of countries leads economists to find the reasons which hinder economic growth and discover new resources of it. One of the most important factors which affects economic development and growth is culture.

In this study, the role of culture in the economic development and growth of countries was analyzed and the relationship between cultural values and economic growth was explained with examples.

Keywords


 • BALDWİN, J., FAULKNER, S., HECHT, M. (2006). A Moving Target: The Illusive

 • BALDWİN, J., FAULKNER, S., HECHT, M. (2006). A Moving Target: The IllusiveDefinition of Culture. John R. Baldwin, Sandra L. Faulkner, Michael L. Hecht and Sheryl L.Lindsley (Ed.), Redefining Culture, Perspectives Across The Disciplines içinde (s. 3-26). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

 • CROSSMAN, A. (2017). A Book Overview: The Protestant Ethic and The Spirit OfCapitalism. Retrieved from https://www.thoughtco.com/the-protestant-ethic-and-the-spirit- of-capitalism-3026763.

 • DODİ, Y. (2010). Azgelişmiş Ülkelerde Tüketim Vergilerinin Yeri ve Önemi (Türkiye Örneği). Ankara: Kitapbaskı.

 • EİSENSTADT, S. N. (2014). Kültürün Düzeni Sürdüren ve Düzeni Dönüştüren Boyutları.Richard Münch & Neil J. Smelser (Ed.), Kültür Kuramı içinde (s. 89-111). İstanbul: Pales.

 • GORODNICHENKO, Y. & ROLAND, G. (2010). Culture, Institutions and the Wealth of Nations. (NBER Working Paper No. 16368).

 • GÜL, E., ERGÜN, H. (2012). Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik BüyümeDinamikleri: Bir Panel Veri Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (1), 127-136.

 • KALBERG, S. (2014). Çağdaş Batı Almanya’da Kültür ve Çalışmanın Yeri: Weberci BirDüzen Analizi. Richard Münch & Neil J. Smelser (Ed.), Kültür Kuramı içinde (s. 377-415).

 • KOCATÜRK, U. (2007). Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

 • MASELAND, R. (2013) Parasitical Cultures? The Cultural Origins of Institutions and Development. Journal of Economic Growth, 18 (2), 109-136.

 • MÜNCH, R. (2014). Eşitsizlik Üretimi ve Yeniden Üretimi: Kuramsal Bir Kültür Analizi.Richard Münch & Neil J. Smelser (Ed.), Kültür Kuramı içinde (s. 289-307). İstanbul: Pales.

 • SMELSER, N. J. (2014). Kültür: Uyumlu ve Uyumsuz. Richard Münch & Neil J. Smelser (Ed.), Kültür Kuramı içinde (s. 15-40). İstanbul: Pales.

 • SMİTH, P. (2001). Cultural theory: An introduction. Blackwell: Oxford University Press. York: Harper & Brothers.

 • SWANSON, G. E. (2014). Kolektif Amaç ve Kültür: Bazı Toplum İncelemelerinin Bulgu veSonuçları. Richard Münch & Neil J. Smelser (Ed.), Kültür Kuramı içinde (s. 211-254).TABELLINI, G. (2010) Culture and Institutions. Economic Development in the Regions of Europe. Journal of the European Economic Association 8 (4), 677-716.

 • TSUI, NIFADKAR and OU (2009). Nagging Problems and Modest Solutions in Cross-Cultural Research: Illustrations From Organizational Behaviour Literature. Wyer, Robert S.,Chi-yue Chiu, and Ying-yi Hong (Ed)., Understanding Culture: Theory, Research, and Application içinde (s. 163-188). Psychology Press: Hove.

 • USTA, E. E. (2013). Kültürün Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve Türkiye-Rusya Ekonomikİlişkisi. Avrasya Ekonomileri Uluslarası Konferansında sunulan bildiri. Erişim adresi: https://www.avekon.org/papers/647.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics