Suriye İç Savaşı ve Suriyeli Hristiyan Mülteciler

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2957-2964
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, Suriye İç Savaşının ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri olan mülteci sorunu, Suriyeli Hristiyan mülteciler özelinde incelenmiştir. 2011 yılından itibaren milyonlarca Suriyeliyi yerinden eden iç savaş, birçok Suriyelinin de mülteci olmasına neden olmuştur. Oransal olarak bakıldığında Suriyeli Hristiyanlar, Suriyeli mülteciler arasında ciddi bir rakamı oluşturmaktadır. 700 bin Suriyeli Hristiyanın ülkesini terk ettiği doğru olarak kabul edildiğinde, ülkede yaşayan Hristiyanların yarısının mülteci konumuna düştüğü anlaşılmaktadır. Çalışmada, mülteci konumuna düşen Suriyeli Hristiyanların ülkelerini neden terk etmek zorunda kaldıklarına değinilmiş, sığınmak için veya transit ülke olarak tercih ettikleri ülkeler ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

In this paper, refugee issue which has been emerged with Syrian Civil War is examined, especially for Christian citizens of Syria. Many Syrian people have been displaced since Syrian Civil War started in 2011. The half of displaced people in Syria have become refugee. Syrian Christians constitute vast majority of Syrian refugees proportionately. It is said that 700 thousand Syrian Christian have left their country. It means that approximately half of Christians who live in Syria have been refugee necessarily. Moreover, this study help us to understand why Syrian Christians have left their country. Another aim of this paper to investigate countries which are prefered by Syrian Christian refugees.

Keywords


 • Abrams. [22.03.2019].

 • Abrams. [22.03.2019].

 • https://www.cfr.org/blog/united-states-bars-christian-not-muslim-refugees-syriaAydın, Fuat. (2011). Ortadoğu Ülkelerinin Dinsel Yapısı. Ortadoğu Yıllığı.

 • Barkın, Ersan. (2014). 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi, Ankara Barosu DergisiBBC. [23.03.2019]. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43414137

 • De Bel-Air, Françoise. (2016). Migration Profile: Syria. Migration Policy Centre. February.

 • Fahmi, Georges. (2018). The Future of Syrian Christians after the Arab Spring. Research Project Report. Haziran.

 • Fearing Change. [16.03.2019]. https://www.nytimes.com/2011/09/28/world/middleeast/fearing- change-syria-christians-back-bashar-al-assad.html

 • Haddad, Mais. (2016). Syrian Christians Immigrants and Refugees. https://www.duq.edu/assets/Documents/theology/CCMD/Syrian_Christian_Immigrants_and_Refugees.pdf

 • Heras, Nicholas. (2013). Vulnerability Asessment of Syria’s Christians, Open Doors International. June. Issawi, Fatima. (2011). The Arab Spring and the Challenge of Minority Rights: Will the

 • Kalyoncu, Şeyma. (2018). “Suriye İç Savaşı Sonrası Avrupa Birliği Güvenlik Denkleminde Mülteci Krizi”. Isparta. Süleyman Demirel Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.

 • Kino, Nuri. [15.03.2019] http://www.aina.org/releases/20130410164541.htm

 • Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler Ve Usuller Hakkında El Kitabı. (2013). BMMYK Yayını.

 • Oehring, Otmar. (2017). Christians in Syria: Current Situation and Future Outlook, Facts And Findings, No: 237, February.

 • Orhan, Oytun. (2012). Kaos ve Otoriterlik İkileminde Suriye Hıristiyanları. Ortadoğu Analiz. c. 4. s. 43.Pipes, Daniel. (1990). Greater Syria The History of an Ambition. London: Oxford Unıversıty Press.Syria: Country Dossier. (2018). Open Doors International / World Watch Research Unit. December.

 • The Christians Of The Middle East And The Current Refugee Crisis, (2015). Institute of Eastern Christian Studies. Nıjmegen. December.

 • The Hill. [29.03.2019].

 • The Protection Needs of Minorities From Syria and Iraq. (2016). Norwegian Church Aid. November. The World Factbook. [07.03.2019].

 • Turhan, Alper. (2012). “Türkiye-Suriye ilişkilerinde Süreklilik: Çatışma-Yumuşama Dönemleri ve Arap Baharı”. Kütahya. Dumlupınar Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • Understanding recent movements of Christians from Syria and Iraq. (2017). Open Doors. http://www.aina.org/reports/utrmcfsi.pdf

 • Unhcr. [01.04.2019]. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria Zaimov, Stoyan. [22.03.2019].

                                                                                                    
 • Article Statistics