Haziran ve Kasım 2015 Genel Seçim Kampanyalarında Ak Parti Seçim Beyannamelerinin Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

Author :  

Year-Number: 2019-36
Language : null
Konu :
Number of pages: 2947-2656
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de yapılan genel seçimler 2015 yılında ilk defa hükümet kurulamaması nedeniyle tekrarlanmış, tekrarlanan genel seçimlerde oy oranları ve hükümetin yapısı bağlamında önemli farklılıklar oluşmuştur. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)’nin 13 yıllık tek başına iktidarı sona ermiş, koalisyon hükümeti zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Hükümet kurulamaması nedeniyle seçimlerin tekrarlanmasına karar verilmiş ve yapılan genel seçimlerde oyunu yaklaşık yüzde on oranında artıran AK PARTİ tekrar tek başına iktidar olanağını elde etmiştir. Gerek ortaya çıkan iktidar yapısı gerekse oluşan oy oranı farklılığı bağlamında hazırlanan bu çalışmada AK PARTİ’nin kamuoyuna duyurduğu seçim beyannameleri ve bu beyannameler doğrultusunda seçmene sunulan mesajlar siyasal iletişim açısından değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

General elections that were made in 2015 in Turkey was repeated for the first time as the government was not able to be formed and there became significant differences in the repeated elections in terms of the rates of the votes and the structure of the government. The single-party government of Justice and Development Party (AK PARTİ) that lasted 13 years ended in the general elections made on 7th June, 2015 and there appeared the need for a coalition government. It was decided to rerun the elections as the government was not formed and AK PARTİ increasing the votes at about 10 percent in the new elections was able to formed had the chance of being the single-party government once again. In the current study that was carried out depending on both the new government structure and the difference on votes, the election manifestos that AK PARTİ declared to the public opinion and the messages that were presented to the voters in line with these manifestos were investigated in terms of political communication.

Keywords


 • Ak Parti, 7 Haziran Genel Seçimleri 2015 Milletvekili Adayları Seçim Kılavuzu, (2015), Tanıtım ve Medya Başkanlığı Yayını, Ankara.

 • Akdoğan, Y., (2004), AK PARTİ ve Muhafazakar Demokrasi, (1.Baskı), Alfa Yayınları, İstanbul.

 • Heywood, A, (2012), Siyasetin Temel Kavramları, (1.baskı), Adres Yayınları, Ankara.

 • https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/, Erişim: 01.06.2017

 • Özbudun, Ergun ve W., Hale, (2010), Türkiye’de İslamcılık, Demokrasi ve Liberalizm AKP Olayı, çev. Ergun Özbudun-Kadriye Göksel, (1.baskı), Doğan Kitap, İstanbul.

 • Özdağ, Ü., (2011), İkinci Tek Parti Dönemi AKP’nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi, (3.baskı), Kripto Yayınları, Ankara.

 • Polat, C., Akkaya, M.A., Binici, K., (2015), “07 Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Bilgi ve Belge Yönetimi ve Kütüphanecilik, Türk Kütüphaneciliği 29, 2 (2015), 296308.

 • Uysal, C., (2008), DP’den-AKP’ye Özgürlük ve Zenginlik Mücadelesi, (1.baskı), Yargı Yayınevi, Ankara.

 • www.ysk.gov.tr, Erişim: 01.08.2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics