Tahsin Saraç’ın Eserlerinde Düzene Başkaldırının İrdelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-34
Language : null
Konu :
Number of pages: 2416-2425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında görülen edebî akım ve anlayışlardan en önemlisi İkinci Yeniciler olmuştur. İkinci Yeni akımının tamamen dışında durmayan fakat bu anlayıştan dünya görüşü olarak ayrılan şairlerden birisi de Tahsin Saraç’tır. Saraç, İkinci Yeni mensuplarında görülen salt bireyselliğin dışına taşarak içinde yaşadığı toplumun sorunlarına ve yaşanan haksızlıklara da karşı durmuş, bu çarpık düzeni şiirlerinde açık bir şekilde işlemiştir. Kendisi Anadolu’da yetişmiş, yoksulluğu ve varlığı bir arada görmüştür. Dünya görüşü ve ulusal değerlere bağlılığı Tahsin Saraç’ın hükümetlere, ağalara ve insanların riyakâr tavırlarına karşı bir cephe almasına neden olmuş, başkaldırmıştır. Bu çalışmada Tahsin Saraç’ın çarpık yapılar hakkında ne düşündüğü ve bunlara karşı nasıl hareket ettiği incelenecektir.

Keywords

Abstract

Second New Poets is the most important of all literary movements and concepts seen in Post-Republic Turkish Literature. One of the poets that not stand outside of Second New movement but seperated from this concept as of world-view is Tahsin Sarac. Sarac standed up to injustice and public problems by overflowing absolute individuality seen in Second New Poets members and he clearly handled this crooked order in his poems. He, himself, grew up in Anatolia and experienced both wealth and poverty. Tahsin Sarac's commitment to national value and his world-view caused him to side against governments, landlords and people's two-faced attitudes and so he revolted. In this study, what Tahsin Sarac thinks about crooked patterns and how he moves against these will be analyzed.

Keywords


 • ASENA, O. Papirüs, 1969

 • ASENA, O. Papirüs, 1969

 • ASENA, O. “Tahsin Saraç’ın Ardından”. Çağdaş Türk Dili Dergisi. 18. Sayı.Ağustos-Eylül 1989.

 • BİNYAZAR, A. Papirüs, 1969

 • DABAĞ, Sevim. “Gezindim Boş Odalarda”. 1. Baskı. Türkiye İş Bankası Yayınları. İstanbul, SARAÇ, T. “Aziz Nesin Tahsin Saraç Mektuplaşmaları”. Düşün Yayınları. İstanbul,1995

 • SARAÇ, T. “Toplu Şiirler” 1. Basım. Tekin Yayınevi. 1989. İstanbul.

 • SARAÇ, T. Çıplak Kayada Çimlenmek, Mayıs, 1989. Ankara

 • SARAÇ, T. Direnmeler, Cem Yayınevi, 1973. İstanbul

 • SARAÇ, T. “Tahsin Saraç’tan Armağan”. Saraç Vakfı Yayınları, 1990 SARAÇ, T. Türkiye Yazıları, 1978

 • SARAÇ, T. Yeni Birlik Dergisi, 1987

 • SARAÇ, T. “1973’e Bakarken”. Dost Dergisi, Ocak 1973

 • SÜREYA, C. “Tahsin Saraç’tan Armağan”. Saraç Vakfı Yayınları, 1990

 • WEBER, M. (2006). Sosyoloji yazıları. (Çev.: T. Parla). İstanbul: İletişim Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics