Yeni Dönemde Hazır Giyim Markalarında Müşteri Bağlılığı Uygulamaları

Author:

Year-Number: 2019-33
Number of pages: 2109-2118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzdeki teknoloji ve küreselleşme etkisi ile hazır giyim sektörü pazarında marka sayısı ve rekabet artmakta öte yandan tüketicinin alışveriş kanalları sıklığı ve tercihleri değişmektedir. Günümüz hazır giyim markaları için müşteri sadakatinin korunması ve geliştirilmesi ve yeni müşteri kazanımı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Müşteri bağlılığı, satış ve karlılık artışını sürekli kılmak adına müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları öne çıkmaktadır. Marka bilinirliği ve bağlılığı için tüketicilerle düzenli iletişimin etkili olduğuna inanılmakta, çok sayıda marka bu programlara yatırım yapmaktadır. Koalisyon ve tekil müşteri sadakat kart yaygınlığına bakıldığında ülkemiz pazarında da tüketicilerin sadakat programlarına önemli ilgisi olduğu söylenebilir. Mevcut çalışmada, hazır giyim sektöründe rekabetin artışta olması ve tüketicilerin satın alma davranışlarındaki değişim nedeniyle ortaya çıkan tehditleri bertaraf etmek üzere geliştirilen mobil sadakat kart programlarının etkinliği incelenmiştir. Hazır giyim markalarında müşteri alışveriş sıklığını artırmak, yeni müşterilere ulaşmak amacı ile uygulamaya alınan koalisyon dijital mobil sadakat kartları özellikle incelenmiştir. Çalışmanın araştırma bölümü ilk aşamasında, saha taraması ile dört markanın uygulamalarını ele almış; markalar tarafında bulguları özetlemiştir. İkinci aşamasında, tüketiciler ile anket yapılarak araştırma derinleştirilmiştir. Tüketicilerin hazır giyim alışverişlerinde sadakat kart programlarının önemli etkisi olduğu anlaşılmış olmakla birlikte, koalisyon dijital mobil sadakat programlarının henüz büyük bir faklılaşma geliştirmediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

With today's technology and globalization effects, the number of brands and competition in the garment sector market increases while the frequency and preferences of the consumers' shopping channels are changing. For today's ready-towear brands, the protection and development of customer loyalty and the acquisition of new customers are getting more and more important every day. Customer relationship management practices come to the fore in order to maintain customer loyalty, sales and profitability increase. It is believed that regular communication with consumers is effective for brand awareness and loyalty, and many brands are investing in these programs. When the coalition and individual customer loyalty card prevalence is considered, it can be said that consumers are also very interested in loyalty programs in the country market. Currnet study, the effectiveness of mobile loyalty card programs developed to eliminate the threats arising from the increase in competition in the garment sector and changes in consumers' purchasing behavior has been examined. Coalition digital mobile loyalty cards, which have been introduced in ready-to-wear brands with the aim of increasing the frequency of customer shopping and reaching new customers, have been specifically examined. The first stage of research, the field scanning and the applications of the four marks were discussed; summarized findings on the side of brands. In the second stage, research was deepened by conducting a survey with consumers. Along with being understood as a significant influence of loyalty card programs in consumer apparel purchases, coalition digital mobile loyalty programs have yet to develop a great deal.

Keywords