İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türk Hava Sahası İhlâlleri ve Türkiye’ye Zorunlu İniş Yapan Savaş Uçakları

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1880-1895
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Dünya Savaşı Adolf Hitler yönetimindeki Almanya’nın saldırganlığı sonucunda 1 Eylül 1939 günü başladı. Bu kitlesel savaş tüm dünyaya yayıldı. Alman orduları Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünü kısa süre içerisinde egemenlikleri altına aldılar. Diğer ulusların bağımsızlığını hiçe sayan Hitler’in askerleri Balkanları işgal ederek Türkiye sınırına dayandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti savaş süresince aktif tarafsızlık politikası izledi ve topraklarına yönelik herhangi bir saldırganlığa karşı her türlü askeri karşılığı vereceğini ilan etti. Trakya sınırına askeri yığınak yapan Türk ordusu savaşa hazır bir şekilde beklemeye başladı. Bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü her koşulda savunmaya kararlı olan Türk Hükümeti bu konuda son derece hassas bir duruş sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri savaş yılları boyunca Türk hava sahasını her türlü ihlâle karşı korumaya çalıştı. Savaş yıllarında İngiltere, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, SSCB vb ülkelerin hava kuvvetlerine ait uçaklar Türk hava sahasını ihlâl ettiler. Türk kara sınırı ve karasuları üzerinde mutlak hakimiyet sağlamak için bu tür ihlâller protesto edildi. Türk hava sahasını ihlâl eden bazı savaş uçakları düşürüldü. Aynı şekilde Türkiye’ye zorunlu iniş yapan savaş uçakları ve askeri personeli uluslararası hukuk gereğince enterne edildi. Bu çalışmada söz konusu ihlâller ve sonuçları üzerinde durulacaktır. Keza bu ihlâller sonucunda Türkiye topraklarına zorunlu iniş yapan savaş uçakları hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

The Second World War was begun on September 1, 1939 as a result of Germany's aggression under Adolf Hitler. This mass war has spread all over the world. The German armies took over a large part of the European countries in a short period of time. Which counts the independence of other nations no Hitler's troops invaded the Balkans was based on the border with Turkey. The Republic of Turkey has been pursuing an active policy of neutrality during the war and declares that it will give any military response to any aggression against its territory. The Turkish army, which made a military pilgrimage to the Thracian border, began to wait for war. Determined to defend its independence and territorial integrity under all conditions, the Turkish government has been very sensitive about this issue. During the war years, Turkish Armed Forces tried to protect Turkish airspace against all kinds of infringements. During the war years, airplanes from the UK, USA, Germany, Italy, France, USSR etc. have violated Turkish airspace. Such violations were protested to ensure absolute dominance over the Turkish land border and territorial waters. Some warplanes that violated Turkish airspace were shot down. Likewise landing at Turkey warplanes and military personnel were interned in accordance with international law. In this study, the mentioned violations and their consequences will be discussed. Likewise, this violation will be given information about the results of a forced landing combat aircraft engaged in the territory of Turkey.

Keywords


 • Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 2011.

 • 1912)”, Savunma Bilimleri Dergisi, c. 17, S. 2 (Kasım 2018), s. 207-251.

 • Sorunlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, c. 27, S. 3 (1972), s. 1-80.

 • SOYSAL, İsmail, Türkiye’nin Siyasal AndlaĢmaları, c. I (1920-1945), Türk Tarih Kurumu Yayınları,

 • Ankara, 2000.

 • İletişim Yayınları, İstanbul, 2013.

 • YALÇIN, Osman, Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013.

 • YALÇIN, Osman, Türk Hava Gücü KuruluĢu, Ġlk Seferleri ve YükseliĢi (1911-1950), Türkiye İş

 • Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017.

 • (Bahar 2017), s. 5-16.

                                                                                                    
 • Article Statistics