Dördüncü Dalga Feminizm Üzerine

Author :  

Year-Number: 2019-32
Language : null
Konu :
Number of pages: 1706-1711
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Feminizm en temel anlamıyla kadınların toplumsal ve siyasal düzlemde erkeklerle aynı haklara sahip olmasını savunan bir harekettir. Geçmişten günümüze feminizmi dört dalga üzerinden değerlendirmek mümkündür. Her bir dalga bir önceki dalganın içerdiklerini kapsamakla beraber o dönemki toplumun yapısına uygun yeni söylemlerle gelişmiştir. Birinci dalga feminizmin siyasal anlamda, ikinci dalga feminizmin ise çalışma ve toplumsal yapıda eşitlik arayışı içinde olduğu söylenebilmektedir. Üçüncü dalga feminizm ırk, kültür, sınıf, din, renk, etnik köken bazında farklı kadınlarında farklı sorunları olduğu üzerine eğilmektedir. Son olarak dördüncü dalga feminizm, daha çok internetin yaygınlaşmasıyla gün yüzüne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı feminizmin geçirdiği dalgalara kısaca değinerek günümüz içerisinde ideolojisi belirlenen ve belirlenmeye devam eden dördüncü dalga feminizmin internet üzerindeki gelişimini ortaya koymaktır. Sonuç olarak, dördüncü dalga feminizmin internet üzerinden gelişiminin sosyal ağlar üzerinden devam ederek gelişeceği söylenebilmektedir.

Keywords

Abstract

Feminism is a movement which advocates that women have the same rights as men on a social and political level. It is possible to evaluate feminism from past to present through four waves. Each wave includes the contents of the previous wave, but then developed according to the structure of society developed with new discourses. It can be said that the first wave of feminism is in the political sense, and the second wave of feminism is in the search for equality in the working and social structure. The third wave focuses on feminism in different women on the basis of race, culture, class, religion, color, ethnicity. Finally, the fourth wave feminism is more common with the spread of the internet. During this period, women's groups focus on the movement of activism through social networks. The aim of the study is to reveal the development of the fourth wave feminism which is determined by the ideology in the present day and continues to be determined. Finally, It seems that the fourth wave of feminism has been strengthened by continuing its development over the internet through social networks.

Keywords


 • Grady, C. (2018). The waves of feminism, and why people keep fighting over them, explained.

 • Grady, C. (2018). The waves of feminism, and why people keep fighting over them, explained.https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first second-third-fourth (Erişim: 02.02.2019).

 • Baumgardner, J. (2011). F'em: Goo Goo, Gaga and Some Thoughts on Balls. C.A: Selam Press.

 • Rampton, M. (2015). Four Waves of Feminism.https://www.pacificu.edu/about/media/four-waves- feminism. (Erişim: 02.02.2019).

 • Valadez, M.; Lambrecht, E. (2019). What was the Second Wave Feminist Movement? https://dailyhistory.org/What_was_the_Second_Wave_Feminist_Movement%3F#cite_note-14.

 • (Erişim: 10.02.2019).

 • Fisher, J. A. (2013). Today‟s Feminism: A Brief Look at Third-Wave Feminism. https://beingfeministblog.wordpress.com/2013/05/16/todays-feminism-a-brief-look-at-third-wave-

 • feminism/ (Erişim: 02.02.2019).

 • Heywood, L.; Drake, J. (1997). Third Wave Agenda: Being Feminist, Doing Feminism. University of Minnesota Press.

 • Taş, G. (2016). Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri Ve Dönüşümleri. Akademik Hassasiyetler, 163-175.

 • Munro, E. (2013). Feminism: A Fourth Wave? https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/2041- 9066.12021?journalCode=plia (Erişim: 02.02.2019).

 • Mudee, C. (2016). The fourth wave of feminism: from sisterhood and social networking towards a newcitizenship? http://www.iisj.net/en/workshops/fourth-wave-feminism-sisterhood-and-social- networking-towards-new-citizenship (Erişim: 02.02.2019).

 • Williams, M. (2018). Williams says 'Venom' fits in Me Too era. https://www.youtube.com/watch?v=mCSPMl6syk0 (Erişim: 02.02.2019).

                                                                                                    
 • Article Statistics