Bir Meta Analizi Çalışması: Sağlık Harcamaları Örneği

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 635-641
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Bu çalışmada sağlık harcamaları konusu ile Türkiye’de üretilen tez çalışmalarının meta analizi yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada 1994 yılından itibaren üretilen ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan tezlerin tamamı ele alınmış olup bilim alanlarına göre frekans analizi yapılmıştır. Bulgular: YÖK Uusal Tez Merkezi’nden erişilen verilere göre sağlık harcamaları konusunda toplam 77 yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezi yapıldığı görülmüştür. Bunlardan 5 tanesi tıpta uzmanlık tezi, 14 tanesi doktora tezi ve 58 tanesi ise yüksek lisans tezidir. Tezlerin 2’si İngilizce olarak hazırlanmış olup bunların tamamı yüksek lisans tezidir. Toplam 40 üniversitede sağlık harcamaları konusunda tez çalışması yapılmıştır. Sonuç: Sağlık harcaması konusu ekonomi bilim alanının ilgisini çeken konular arasındadır. Bu meta analizi çalışmasında da en fazla ekonomi, ekonometri ve maliye alanlarında tez çalışması yapılmıştır. Aynı zamanda tıpta uzmanlık düzeyinde de tez çalışması yapıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Introduction: In this study, a meta-analysis of the dissertations which were produced in Turkey with the subject of health expenditures were made. Materials and Methods: In this study, all of the theses produced since 1994 and published in the Council of Higher Education (YÖK) were examined and frequency analysis was made according to the fields of science. Results: According to the data gained from the Council of Higher Education National Thesis Center, 77 master’s, doctorate and medical specialty thesis were conducted on health expenditures. 5 of them are thesis expertise in medicine, 14 of them are doctoral thesis, and the master’s thesis in 58 of them. 2 of the theses was prepared in English and are master’s thesis. 40 university studies were conducted on health expenditures. Conclusion: The subject of health expenditure is among the subjects of interest in economics. In this meta-analysis study, most of the studies on economics, econometrics, and finance were made. At the same time, it was determined that thesis work was expertise in medicine.

Keywords