Alevi Bektaşi Kültüründe Şiir

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 1044-1049
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alevi Bektaşi toplulukları köklü bir geçmişe ve kültüre sahiptir, bu durum Alevi Bektaşilerin edebiyatına yansımış ve zengin bir Alevi Bektaşi yazınının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kültür, gelenek gibi yılların birikimi ile oluşan bir unsurdur. Alevi Bektaşi şairleri; kültürel birikimlerini, geleneklerini, inançlarını ve başlarından geçen önemli olayları şiirlerine yansıtarak dile getirmişlerdir. Zengin ve köklü bir geçmişe sahip olan Alevi Bektaşi toplulukları, yazın alanında pek çok ozan/şair yetiştirmiştir. Ozan/Şairler Alevi Bektaşi kültürünü şiirlerinde yansıtmaya çalışmışlardır; ancak şiirlerde dinî motifler daha ağır basmıştır. Bu durum Alevi Bektaşi şiirini tekke-tasavvuf edebiyatına yakınlaştırmıştır. Arap ve Fars edebiyatının etkisi nedeniyle, Alevi Bektaşi yazınının dili ilk zamanlar Osmanlıcaya yakındı. Ancak günümüze gelindikçe dilinde bir Türkçeleşme olduğu görülmüştür. Bu da şiirin daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Alevi Bektaşi şiiri, kültürün aktarıcısı durumunda olan Dedeler aracılığıyla günümüze kadar gelmiştir. Dedeler, Alevi Bektaşi toplumlarında önemli bir yere sahiptir, bu nedenle toplumda büyük saygı görürler. Dedeler ve şiirin, Alevi Bektaşi kültürünün geleceğe aktarımında önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

Alevi Bektaşi communities have an old past and culture, this case has been reflected on. Alevi Bektaşi literatüre and led a rich Alevi Bektaşi literatüre to come up. Culture – like custom- is a factor that happens with accumulation years. Alevi Bektaşi poets told their cultural experiences, believes and important events. They had undergone by reflection on their poems. Alevi Bektaşi communities having a rich and an old past brought up many poets in the field of literatüre. Poets have tried to reflect on their poems Alevi Bektaşi culture, but religious patterns overweigh in the poems. This case has caused Alevi Bektaşi poem closae to mystic literatüre. Under the effect of Arapic and Persion literatüre, the languageof Alevi Bektaşi literatüre was closer to Ottoman language in erly times; however it has been closer to Turkısh recently. That provided the poem to be underdstood easily. Alevi Bektaşi poem has come today via Dede the narrators of culture. Dedes have animportant role community and get to much respect. It is possible to say that Dedes have an important role narrate poemand Alevi Bektaşi culture to the future.

Keywords