Yoğun İnterval, Derin Su Koşusu Ve Kara Egzersizlerinin Genç Bireylerde VO2max Kapasiteleri Üzerindeki Etkileri

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 955-959
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı su içerisinde ve karada yapılan 8 haftalık yoğun interval egzersizlerinin genç bireylerde dayanıklılık performansı üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören 30 gönüllü genç birey katılmıştır (yaş: 20±1,4 /yıl); boy: 176,17±5,5 (cm); kilo: 74,67± 13,7(kg)) . Çalışmaya katılan bireyler (rastgele bir şekilde) su içi (havuz) ve kara (saha) egzersiz grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Su içi egzersiz grubundakiler 90-120 cm derinlikteki havuzda, kara grubundakiler ise atletizm pistinde 8 hafta boyunca, haftada 3 gün, yaklaşık 60 dk’lık egzersiz programına tabi tutulmuşlardır. Antrenman programının öncesinde ve 8. haftanın sonunda katılımcıların VO2max kapasitelerini belirlemek için Cooper testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS 22 paket programında analiz edilmiştir. Çalışmada su içi ve kara gruplarındaki deneklerin VO2max kapasiteleri ortalamalarında istatistiki olarak anlamlı gelişim tespit edilmiştir (p<0,05). Fakat gruplar arasında VO2max kapasiteleri açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, su içi ve kara egzersizlerinin aynı seviyede gelişime neden olduğu, uygulanan antrenman programlarının birbirinin alternatifi olabileceği ve antrenman çeşitliliğinin sağlanmasında her iki antrenman programının da kullanılabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to research the effect of 8-week intensive interval exercises in water and on land on endurance performance in young individuals. Thirty volunteer young individuals who is being educated at the school of physical education and sports participated in the study (age: 20 ± 1.4 / year); height: 176,17 ± 5,5 (cm); weight: 74.67 ± 13.7 (kg)). Individuals participating (randomly) in the study were divided into two groups as in water (pool) and on land (field) exercise group. The former group (in the water exercise group) in the pool at a depth of 90-120 cm and the latter group (on the land group) on the athletics track were subjected to an exercise program of about 60 minutes 3 times a week during 8 weeks. Cooper test was performed to determine the VO2max capacities of the participants before the training program and at the end of the 8th week. Obtained results were analyzed in SPSS 22 package program. In the study, a statistically significant improvement was found in the average of VO2max capacities of subjects in water and on land groups (p <0.05). However, significant difference wasn't found between the groups in terms of VO2max capacities (p> 0.05). As a result, it is thought that in-water and on land exercises cause the same level of improvement, that the training programs applied can be alternative to each other and that both training programs can be used to ensure the diversity of training.

Keywords