Religious Tourism And Turkey

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 818-824
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm, bir kişinin boş zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda ülkeler arasında maddi ve manevi değerlerin karşılıklı olarak paylaşılmasına yol açan ilişkileri ve faaliyetleri içeren sosyo-ekonomik bir fenomen olarak tanımlanmaktadır. Din, doğaüstü ve manevi dünya hakkında, Tanrı hakkında ve Tanrı'nın yaratıkları olarak insanların bu dünyada nasıl davranması gerektiği konusunu düzenleyen bir inanç sistemidir. Din ve turizm kavramları her zaman farklı bölgelerle ve inançlarla ilişkilendirilmiştir. Türkiye, tarih öncesi zamanlara kadar uzanan ve 10.000 yıldan fazla bir süredir medeniyetlerin beşiği olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, bir dini turizm merkezi olarak Türkiye’nin sahip olduğu rol incelenecektir.

Keywords

Abstract

Tourism as a socio-economic phenomenon that involves the relations and activities taking place within a country and also within the circuit of material and spiritual values exchanged between countries while spending one’s leisure time. Religion is a system of beliefs about the supernatural and spiritual world, about God, and about how humans, as God’s creatures, are supposed to behave on this earth. Religion and tourism are always associated in different regions and beliefs. Turkey is known as the cradle of civilizations for more than 10.000 years incorporating prehistoric times. In this study, Turkey’s role as a religious tourism destination will be analyzed.

Keywords