Stratejik Kavşak Noktası Olan Doğu Akdenizde Yürütülen Enerji Politikaları ve Türkiye

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 655-663
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda Doğu Akdeniz'de bir dizi doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıt sahalarının keşfiyle, Doğu Akdeniz bölgesindeki bölge devletleri başta olmak üzere diğer büyük güçler arasında strateji hamleleri ve taktik mücadeleleri hız kazanmıştır. Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz ve petrol rezervlerinin paylaşımı, bölge devletlerinin ve büyük güçlerin mevcut durumdaki en kritik enerji politik sorunlarından biri pozisyonundadır. Bu çalışmada ele alınan alan Doğu Akdeniz'deki Levant bölgesidir. Çıkarılacak olan enerji kaynakları bölge devletlerinin enerji ticaretinde ihracat yapan devlet olmalarının yolunu açma fırsatı sunacaktır ve bunun sonucu olarak bu durum bölgedeki güç dengelerini şekillendirmeye başlamıştır. Doğu Akdeniz, özellikle Orta Doğu devletleri için çıkış kapısı olarak önemli bir geçittir. Bütün bu gerçekler tarihin bir çok döneminde olduğu gibi bugün de bu bölgeyi önemli kılmaktadır. Meydana gelen bu şartlar, Türkiye’yi son derece ilgilendirmektedir. Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesini de kapsayan bu bölgedeki bütün gelişmeler, Türkiye'nin de içinde olduğu ve Türkiye'yi bizzat ilgilendiren gelişmeler olmaktadır. Bölge devletlerinin ve büyük güçlerin bu sahada mücadele ve rekabet içinde olmasının bir sonraki safhası, güvenlik ile alakalı sorunlara evrileceği şeklinde bir tablo ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, enerji politikaları uygulamaları bakımından Doğu Akdeniz’ in yeri ve önemi anlatılmış ve devletlerin bu alanda arama ve kaynak çıkarma faaliyetleri ile ilgili gelişmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Exploring fossil fuel fields such as natural gas and oil in the Eastern Mediterranean in recent years, especially states in the Eastern Mediterranean region other major powers strategy moves and tactical struggles among have accelerated. The sharing of natural gas and oil reserves discovered in the Eastern Mediterranean is one of the most critical energy political problems of the region and the great powers. The area covered in this study is the Levant region in the Eastern Mediterranean.the energy resources to be obtained will provide the opportunity for regional states to open the way to become the exporting state in the energy trade and as a result, this situation has begun to shape the balance of power in the region. The Eastern Mediterranean is an important gateway as an exit gate for the Middle East. All these facts make this region important today, as it is in many periods of history. These conditions, Turkey for serious it is relevant. All developments in this region, including Turkey's Exclusive Economic Zone, Turkey is associated with. Regional powers and great powers, the next phase of combat and competition in this field, it evolves into problems related to security. In this study, the role and importance of the Eastern Mediterranean is explained in terms of the applications of energy policies and states in this area of search and resource extraction developments have been tried to be revealed.

Keywords