Yaşam Stili Turizm Girişimciliği Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 617-625
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşam stili turizm girişimcileri, diğer sektörlerin aksine ekonomik güdülerle hareket etmektense, yaşam stillerini göz önüne alırlar. Genellikle bir işe girişteki amaç ekonomik kar elde etmek olurken yaşam stili girişimcilikte bu durum farklı olmaktadır. Yaşam stili girişimciler bir hobiden yola çıkmaktadırlar. Kişisel çıkarlarını ön planda tutarken, kazanç elde etme arzusu yalnızca geçimlerini sağlayacak kadar olmaktadır. Bu nedenle çok fazla büyümek amaçları arasında yer almazken; az sayıda personelin sorumluluğunu almayı tercih ederler. Bu girişimciler için aile ve sosyal ilişkiler önem taşımaktadır. Ayrıca daha önce yaşadıkları iş deneyimi, kendi işlerini kurma noktasında etkilidir. Daha rahat bir çalışma ortamı ve ideal yaşam standardı yaşam stili girişimciliğin tercih edilmesinde önemlidir. Turizm girişimciliğinde yaşam stilinin önemi açıktır. Turizm, girişimciler için mutlu bir çalışma ortamı ve yüksek oranda insan etkileşimi sağlamaktadır. Ayrıca seçtikleri konum daha önce ziyaret ettikleri ve yerleşmek istedikleri bir bölgedir. Bu açıdan turizm ile yaşam stili arasında yakından bir ilişki söz konusudur. Bu çalışmada özellikle Türkçe literatürde yok denecek kadar az olan yaşam stili girişimcilik ve turizmdeki yeri üzerinde durularak, kavramsal bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Lifestyle tourism entrepreneurs, in contrast to other sectors, put more emphasis on lifestyle rather than acting with economic motives. Generally, while the purpose of launching a business is to make economic profit; this is different in life style entrepreneurship. Life-style entrepreneurs start from a hobby. While keeping personal interests at the forefront, the desire to make a profit is only enough to make a living. Therefore, growing too much is not among their purposes but they prefer to take the responsibility of a small number of staff. Family and social relations are important for these entrepreneurs. In addition, their previous work experience is effective in setting up their own business. A more comfortable working environment and an ideal living standard are important in choosing lifestyle entrepreneurship. The importance of life style in tourism entrepreneurship is obvious. Tourism provides a happy working environment and a high level of human interaction for entrepreneurs. They also choose the location they have visited before and wanted to settle in. In this respect, there is a close relationship between tourism and lifestyle. In this study, a conceptual framework is tried to be drawn by focusing on life style entrepreneurship and its place in tourism, which hardly exists in the Turkish literature.

Keywords