Arap Milliyetçiliğinin Hür Subaylar Darbesi ve Birleşik Arap Cumhuriyeti Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2019-30
Number of pages: 497-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arap Milliyetçiliği 19. yüzyıldan itibaren başta Mısır olmak üzere Arap coğrafyasında popüler bir ideoloji olmaya başlamıştır. Bu ideoloji 20. yüzyılda Ortadoğu’daki ülkelerin siyasi sistemlerini değiştirecek kadar etkili olmuştur. Fikir dünyaları Arap Milliyetçiğinden fazlaca etkilenen subay grupları, Mısır, Suriye ve Irak’ta askeri darbeler yaparak rejim değişikliğine neden olmuşlardır. Mısır’da yaşanan Hür Subaylar darbesi bu bağlamda değerlendirilebilir. Bununla birlikte Arap Milliyetçiliği Ortadoğu’da birlik fikrini de alevlendirmiştir. Bunun sonucunda Mısır ve Suriye’nin katılımıyla Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu iki olay Arap Milliyetçiliğinin savunduğu fikirlerin hayata geçirilmesi için atılan adımlar olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada tarihsel bir bakış açısı ile Arap Milliyetçiliğinin Hür Subaylar darbesi ve Birleşik Arap Cumhuriyeti üzerindeki etkisini incelenmektir.

Keywords

Abstract

Since the 19th century, Arab Nationalism has become a popular ideology in the Arab region, especially in Egypt. This ideology was so effective to change the political systems of the countries of the Middle East in the 20th century. Officer groups whose world of ideas are highly influenced by Arab Nationalism, overthrew monarchic regimes by military coups in Egypt, Syria and Iraq. The Free Officers Coup D’état in Egypt can be evaluated in this context. However, Arab Nationalism has also sparked the idea of unity in the Middle East. As a result of this, the United Arab Republic was established with the participation of Egypt and Syria. These two events can be regarded as a taken a step in order to realize the ideas that are advocated by Arab Nationalism. This study examines the impact of Arab Nationalism on Free Officers Coup D’état and United Arab Republic from a historical perspective.

Keywords