Statistical Method Selection İn Medical Research

Author:

Year-Number: 2019-29
Number of pages: 364-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıbbi araştırmalarda istatistik, genellikle veri toplama, verilerin tablo ve grafikler ile özetlenmesi, elde edilen verilerin yorumlanması, deney, gözlem veya vakalardan elde edilen sonuçların güven derecelerinin açıklanması, bu sonuçları ana kitleye genelleme, geleceğe dair tahminlerde bulunma ve kategoriler arasındaki ilişkileri belirmek için kullanılmaktadır. Tıbbi araştırmalardan vaka, ameliyatlar, deney hayvanları ve tahlillerden sağlanan veriler, çoğu zaman az sayıda, elde edilmesi güç ve masraflıdır. Bu nedenle planlanan araştırmanın iyi bir biçimde sonuçlanabilmesi bu kaynaklardan sağlanan kıymetli verilerin uygun bir biçimde istatistiksel analiz ile değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle bu çalışmada araştırmacılara yol göstermesi bakımından, elde olan verilerin yorumlanması için uygun olan istatistik yöntemlere karar verilmesini sağlayan “istatistiksel yöntem seçimi” algoritmasına değinilmiştir. Karar algoritması ile verilerin uygun bir biçimde analiz edilip yorumlanması işgücü, zaman ve maddi kayıpların önüne geçecek, çalışmaların amacına uygun bir biçimde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

In medical research, statistics are usually used for data collection, summarizing data with tables and graphs, interpreting the obtained data, explaining the degree of confidence in the results obtained from experiments, observations or cases, generalizing these results to the population, making predictions about the future and identifying the relationships between the categories. Data from case studies, surgeries, experimental animals and assays from medical studies are often small, difficult to obtain and costly. Therefore, the good results of the planned research should be evaluated with the appropriate statistical analysis of the valuable data obtained from these sources. For this reason, in this study, the “statistical method selection algorithm, which provides the decision of the statistical methods suitable for the interpretation of the obtained data, is shoved the procedure. Appropriate analysis and interpretation of the data with the decision algorithm will prevent labor, time and material losses, and result in the conclusion of the studies in a suitable way.

Keywords