KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ (KTFD)’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE KADAR KIBRIS KONUSUNDA TÜRKLERLE RUMLAR ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER VE TARAFLARIN GÖRÜŞMELERDEN BEKLENTİLERİ

Author:

Year-Number: 2019-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 209-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıbrıs Barış Harekâtını ve ardından gelen KTFD’nin ilanını müteakip Kıbrıs Türk halkı ile Rumlar arasında başlatılan görüşmeler 44 yıldır sürmekte ancak görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamaktadır. Görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamaması Türklerle Rumların görüşmelerden beklentilerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Kıbrıslı Türkler geçmişte maruz kaldıkları katliamları adeta görmezden gelerek iyi niyetle siyasi eşitliğe dayanan iki bölgeli federal bir yapı altında Rumlarla birleşmeyi kabul ederken, Rumlar Türkleri kendilerine azınlık statüsünde bağlayarak Kıbrıs adasının tamamına sahip olma ve Türkiye’nin garantörlük hakkını elinden alarak bir sonraki aşamada adayı Yunanistan’a bağlama (ENOSIS) hedefine yönelmiştir. Bu çalışmada KTFD’nin kuruluşundan günümüze kadar Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında yürütülen görüşmeler ve tarafların görüşmelerden beklentileri ile görüşmelerde ulaşılabilecek sonuçlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin halkları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde Kıbrıs adasının tarihçesi ve önemi ile KTFD’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte adada iki toplum arasında yaşananlar hakkında özet bilgiler verilmiş, takip eden bölümlerde KKTC’nin kuruluşu, Rumların AB başvurusu, AB sürecinde yaşananlar ve Annan Planı dayatması, Denktaş döneminin sonu, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı dönemlerinde GKRY ile yürütülen görüşmeler ayrı bölümler halinde ele alınarak incelenmiş ve çalışmanın sonuç bölümünde ulaşılan sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The negotiations initiated between the Turkish Cypriots and the Greek Cypriots following the Cyprus Peace Operation and the subsequent establishment of TFSC have been going on for 44 years, but no positive results can be obtained from the negotiations. While Turkish Cypriots approach unification in good faith and accept to live with Greek Cypriots on condition that the unification should be based on bi-zonal and political equality, ignoring the massacres perpetrated against them by Greek Cypriots in the past, the Greek Cypriots aimed at governing the whole island themselves by connecting Turkish Cypriots to Greek side in minority status and rescinding the right of guaranty of Turkey, and annexation of Cyprus to Greece (ENOSIS) at the final stage. In this work the negotiations between Turkish and Greek Cypriots and the expectations of parties since the establishment of TFSC up to now were examined and the people of the republic of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) have been illuminated on the subject. In the introduction section of the study, the history and importance of Cyprus and the history of the KTFD were given. In the following sections establishment of TRNC, consultation of Greek Cypriots to European Community and the membership procedure, imposition of Annan Plan, the end of Denktash period and the negotiations held between Turkish Cypriots and Greek Cypriots during the periods of Mehmet Ali Talat, Dervish Eroglu and Mustafa Akinci in different sections. At the conclusion section the results which were obtained from the previous sections were evaluated.

Keywords