YEŞİLAY AFİŞLERİNİN TİPOGRAFİK VE TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-28
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 6514-6522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tasarım yaşamın bir parçası olmakla beraber insan hayatının her alanında yer edinmiş olan bir olgudur. Duvar resimleriyle başlayan tasarı süreci, gündelik yaşamdan başlayarak daha pek çok alana kadar etkisinin göstermiştir. Bunun sayesinde ise tasarımcı kendine ait bir yer bulmuş olup bu yönde eserler üretmeye başlamıştır. Gelişen teknoloji, dünya içerisinde tasarımcılar ve tasarımlar farklı noktalara kadar ulaşmıştır. Bunun neticesinde ise grafik tasarım kendi içerisinde bir yer edinmiş ve teknoloji ile bütünleşerek pek çok branşa da hizmet etmiştir. Grafik tasarım sayesinde insanlara evrensel olarak ulaşmak daha da kolaylaşmıştır. Çünkü gelişen teknoloji sayesinde insanlıkta değişime uğramış ve evirilmiştir. Bilgisayarlarda yapılan tasarımlar farklı noktalara ulaşmış ve birçok konuya değinmeye başlamıştır. Tasarımlar içerik, konu, kapsam olarak kendi içerisinde başlıklara ayrılmaktadır. Ele alınan konu ise afiş tasarımıdır. Afiş tasarımında ki unsurlar ve tasarımın genel bütünlüğüne dikkat çekilmiştir. El ile yapılan tasarımlardan başlayan bu yolculuğun devamında bilgisayarlar hayata girmiş ve hayatımızda yer edinmiştir. Gelişen dünya içerisinde istemeden de olsa insanların kendini içinde bulduğu kötü alışkanlıklar, durumlar oluşmuş, içerisine insanları çekmiştir. Bu noktada ise sosyal sorumluluk bilinci oluşmuş ve bu bilinç geliştirilmiştir. Sosyal sorumluluk projeleri yer almakla beraber birçok hayata, canlıya el uzatmıştır. Bu bağlamda ele alınan Yeşilay kurumunun yapmış olduğu afiş tasarımlarından üç tanesi tipografik, görsel ve illüstrasyon bakımından incelenmiştir. İncelenen afiş tasarımlarındaki anlam ifadelerine ve durumlara dikkat edilmiş ve yorumlanmıştır. İzleyiciye ve en önemlisi de bağımlılık sahibi olan kişilere, adaylara doğru bir şekilde iletişim kurulup kurulamadığına değinilmiştir. Belirlenen hedef kitleye dair doğru mesajın, aktarımın, ifadenin durumlarına bakılmış ve tasarımlar genel olarak afiş tasarımına uygunluğu açısından irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Although design is a part of life, it is a phenomenon that takes place in every aspect of human life. Starting with the wall paintings, the process of the project started from everyday life to many other areas. Thanks to this, the designer has found a place of his own and has started to produce works in this direction. Developing technology, designers and designs in the world has reached to different points. As a result, graphic design has gained a place in itself and has been integrated into technology and served in many branches. Thanks to the graphic design, it has become easier to reach people universally. Because of the technology has changed and evolved in humanity. The designs made on computers have reached different points and started to address many issues. Designs are divided into topics as content, subject, scope. The subject is the poster design. The elements of the poster design and the overall integrity of the design are highlighted. This journey, which started with the designs made by hand, continued in the lives of computers and took place in our lives. In the developing world, the bad habits people have found themselves in themselves, situations have occurred and people have attracted. At this point, social responsibility was formed and this consciousness was developed. Social responsibility projects have taken place but have extended many lives and lives. In this context, three of the poster designs of the Yeşilay institution were examined in terms of typographic, visual and illustration. The expressions and situations in the poster designs examined were taken into consideration and interpreted. The audience and, most importantly, the people who are addicted to addiction were told whether the candidates could be communicated correctly. The status of the correct message, transfer, expression of the target audience was examined and the designs were examined in terms of their suitability for poster design.

Keywords