TRANSFER FİYATLAMASI VE TÜRKİYE İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-28
Language : null
Konu :
Number of pages: 6453-6458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz popüler söylemlerinden globalleşme ile birlikte bazı problemlerin gün yüzüne çıkması kaçınılmaz olmuştur. Bu problemlerin en fazla hissedildiği yerlerden birisi de kuşkusuz vergi sistemleridir. Globalleşme beraberinde ülkelerin vergi sistemlerinde ortaya çıkan zararlar global vergi problemlerinin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Bu problemlerden en mühim olanlarından birisi de transfer fiyatlandırması olarak önümüze gelmektedir.

Keywords

Abstract

Today's popular discourses with globalization inevitably some problems has been to face the day. This is one of the places where most of the problem undoubtedly tax systems. Globalization is accompanied by the resulting losses in the tax system of the country, global tax played a role in the emergence of the problem. One of the most important of these problems of transfer pricing as we move on.

Keywords


 • Hayrullahoğlu, B. (2014). Küresel Vergi Sorunu Bağlamında Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve

 • Hayrullahoğlu, B. (2014). Küresel Vergi Sorunu Bağlamında Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Çözüm Arayışları. Vergi Raporu,176,82-95.

 • Güney, S. ve Bozkurt, R.(2011). Türkiye’deki Transfer Fiyatlandırma Uygulamalarının Vergisel ve Diğer Faktörler Dikkate Alınarak İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi,144-166.

 • Pehlivan, S.ve Gökbunar, A.R.(2010). Ülkemizde Transfer Fiyatlandırmasının Yol Açtığı Tahmini Kurumlar Vergisi Kaybı, Yönetim ve Ekonomi,17(1),99-120.

 • Çelebi, A.K ve Özcan Mastar P.(2017). Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları: Seçilmiş Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme, Yönetim ve Ekonomi,2(24),277-294

 • Yılmaz, Ö.(2012). Vergi Boyutuyla Transfer Fiyatlandırması, Yüksek Lisans Tezi, T.C Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 03.12.2018 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf erişim sağlanmıştır.04.12.2018 tarihinde http://mevzuat.kararara.com/mvzt/mvzt2/mvzt936.html erişim sağlanmıştır.

                                                                                                    
 • Article Statistics