TÜKETİCİLER AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

Author:

Year-Number: 2018-27
Number of pages: 6013-6021
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde internet, hemen hemen her eve girmekte, insanlar birçok işini internet ile yapabilmektedir. Küreselleşme neticesinde hayatımızda bulunan ekonomik, kültürel ve sosyal sınırlar zayıflamış, bilgiye ulaşmak kolaylaşmış ve küresel ticaretin önündeki engeller azalmıştır. Bu bağlamda internetin hızlı gelişimi ve dünya genelinde yaygınlaşması ile ön plana çıkan e-ticaret hem işletmelere hem de tüketicilere sağladığı avantajlar sebebi ile tercih edilir hale gelmiştir. Çalışmada e-ticaretle ilgili temel kavramlar ve e-ticaretin kapsamı ile avantajları ele alınmış olup ayrıca elektronik ticaret sözleşmeleri ve mesafeli sözleşmeler arasındaki ayrıma, bu kapsamda ülkemizde tüketicilere sağlanan yasal haklara, yapılan mevzuat değişikliklerine ve mevzuat değişikliği önerilerine yer verilmiştir. Çalışmada e-ticaret konusu ele alınırken ağırlıklı olarak günümüzde yaygın olarak kullanılan internet siteleri aracılığıyla yapılan üreticiden tüketiciye yönelik e-ticaret ve uzaktan iletişim araçları ile akdedilen mesafeli sözleşmeler üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

In today’s world in which the technology develops rapidly, the Internet enters almost every house, enabling people to manage various works on the Internet. As a consequence of globalization, economical, cultural, and social boundaries that are present in our lives have weakened; the access to information has become easier, and the barriers restraining the global trade has decreased. In this context, e-commerce, which comes to the forefront with the rapid improvement of the Internet and its prevalence worldwide, has become preferable thanks to the advantages it provides to the business managers and the consumers. In the study, the basic concepts relating to e-commerce, and the scope of e-commerce along with the advantages are discussed, and furthermore, the distinction between e-commerce contracts and distance contracts,the legal rights in this scope that are provided in our country to consumers, legislative amendments that are implemented and that are proposed are included. In the study, while the subject matter of e-commerce is discussed, producer-to-consumer oriented e-commerce which is practiced through the Internet sites widely used today, and the distance contracts concluded via remote communication means are elaborated predominantly.

Keywords