DENİZLİ TÜRKÜ METİNLERİNDE KADIN KİMLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5844-5860
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Denizli, zengin bir kültüre sahip olan Anadolu’nun batısındaki Ege Bölgesine dâhil etnik değerler bakımından çeşitlilik gösteren bir şehirdir. Bu çalışmada, Denizli’de icra edilmiş türküler tespit edilecek ve söz konusu türkülerde kadın ele alınacaktır. Toplumsal yaşamın aynası olan bu türkülerde; kadının üzüntüsü, nefreti, aşkı, sevinci ve beklentileri dile getirilirken yöre kadını ve erkeğinin toplumdaki rolleri de değerlendirilecektir. Bu çıkarımlardan yola çıkarak kadın kimliği çerçevesinde kadının sesinin türkü sözlerine nasıl yansıdığı vb. unsurlar ortaya konulacaktır. Türkülerdeki kadına ait ifade biçiminin farklılığı ortaya konulurken de aynı zamanda kadına ait müzikal üretimlerin varlığı da tespit edilecektir. Bu çalışmada halkbilimi yöntemlerinden metin merkezli ve işlevsel bakış açısından yararlanılacaktır.

Keywords

Abstract

Denizli having a good culture is in the west part of Anatolia. It has got a diversity in ethnic valves. In this study, folk songs which originated in Denizli will be detected and women in these songs will be consitered. These folk songs have been reflecting social life and the women’s hatret, love, joy and expectation will be described in these songs. Also ın Denizli local men and women’s social roles will be assessed. As a conclusion, ın the frame of being a woman how women’s voice contributes in folk song’s lyrics etc. will be described. The difference in the way of women’s expression will be understood ın these folk songs. Musical productıon made by women will be detected too. In the study, the instruction which is taken from folktale instructions will be benefitted for text-based and functional- look aspect.

Keywords


 • ADAK, N. (2012) Değişen Toplumda Değişen Aile, Siyasal Kitabevi, Ankara.

 • ADAK, N. (2012) Değişen Toplumda Değişen Aile, Siyasal Kitabevi, Ankara. KAPTAN, Ş. T. (1988) Denizli’nin Halk Kültürü Ürünleri I, Denizli.

 • KOYUNCU, A. (2014) Halk Edebiyatı ve Folkloru, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli.TARTILACI, K. (2000) Ben Denizlili İsem, Denizli Ticaret Odası Kültür Yayınları, Denizli.

 • YILMAZ, N. (1996) Türk Halk Müziğinin Kurucu Hocası: Muzaffer Sarısözen, Ocak Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics