SIEGFRIED LENZ’İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA HAYATIN ANLAMI

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu :
Number of pages: 5603-5609
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede 20. yüzyıl Alman edebiyatı yazarlarından Siegfried Lenz’in öykü ve romanlarından hareketle “Hayatın anlamı nedir? ” sorunsalının cevapları bulunmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Lenz’in hayatı, yaşama bakış açısı, değerleri ve eserleri incelenmiştir. Günümüzde hayatın anlamı sık sık sorgulanmaktadır. Özellikle Lenz’in başta öykü ve romanları olmak üzere diğer bilimsel çalışmaları varoluşsal boşluktan çıkmaya çalışan günümüz insanı için rehber niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle çalışmamız anlamlı, mutlu ve huzurlu bir hayatın temel taşlarını sorgulamakta, var olan sosyo-ekonomik, kültürel ve toplumsal problemleri gün yüzüne çıkararak bu sorunlara çözüm yolları sunmaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için Siegfried Lenz’in biyografisi incelenmiş, birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden literatür taraması yapılarak metin odaklı bir araştırma yöntemi seçilmiştir. Elde edilen bulgular ise var olan problemlerin kaynağı olarak sanayi devrimiyle hız kazanan sömürgecilik faaliyetlerini, makineleşmeyi, yarışı, rekabeti ve tüketimi zorunlu kılan kapitalist düzen ile bunların neticesinde hayatın anlamını alt üst eden savaş olgusunu işaret etmiştir. Lenz’e göre mutlu ve anlamlı bir hayatı dinamitleyen bu unsurlar insanoğlunu varoluşsal bir boşluğa itmiş, insanların bencillik, kıskançlık, stres, korku, karamsarlık, yalnızlık vb. problemlerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Lenz’in problemlerin kaynağı olarak işaret ettiği unsurlardan biri de hiç şüphesiz maddiyata ve maddeye olan düşkünlük olmuştur. Ona göre insanların sahip olduklarından hep daha fazlasını istemesi toplumda önemli problemlere neden olmuştur. Bu gerçeği Lenz’in birçok eserinde şan, şöhret, para, makam, kadın gibi dünyalık istek ve arzuların peşinden koşan karakterlerden ve bu karakterlerin kendisine ve çevresine verdiği zararlardan anlamak mümkündür. Lenz hemen hemen tüm eserlerinde böylesi istek ve arzuların peşinden koşmak yerine anlamlı bir hayat için insani ve manevi değerlere, koşulsuz sevgiye ve dünya barışına dikkat çekmeye çalışmıştır.

Keywords

Abstract

In this article, by the help of novels and tales of Siegfried Lenz who is a writer of German Literature in 20. century, the answers for the question ‘’What is the meaning of life?’’ were tried to be found out. For this purpose, the life, perspective on life, values, works of Lenz were viewed. These days the meaning of life is often questioned. Especially, tales and novels of Lenz and other scientific works are like a guide for people who try to get rid of existential vacuum. In this way our work interrogates fundamental structures of life which is meaningful, happy and peaceful and comes up with these problems by unearthing current socio-economic, cultural and social problems. To reach these goals, the biography of Siegfried Lenz was examined; a research method which focuses on passage by doing literature scanning on primary sources and secondary sources has been chosen. Acquired findings point out as a source of existence problems, colonialism which has increased the speed, mechanization, contest, competition and capitalist system which obliges the consumption and as a result of this also, point out the fact of war which turned upside-down the meaning of life. According to Lenz, these factors which dynamite happy and meaningful life prompted human being to existential vacuum and caused to face with some problems such as selfishness, jealousy, stress, fear, pessimism, loneliness. One of the factor as source of problems which Lenz points out is absolutely fondness to materiality and materialism. In his opinion, wishing more than what people own, have caused significant problems in society. We are a witness to this reality from many works of Lenz’s characters who goes after earthly pleasures and passions such as glory, reputation, money, position, woman and damages which these characters give themselves and environment. Almost in his all works, Lenz tries to draw attention to moral and humanistic values for a meaningful life, unconditional love, world peace instead of going after such pleasures and passions.

Keywords


 • Arnold, H. L. (1982). Text+Kritik. Elektra Verlag, München.

 • Arnold, H. L. (1982). Text+Kritik. Elektra Verlag, München.

 • Arnod, H. L. (2009). Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, KLG Verlag.

 • Bassmann, W. (1976). “Siegfried Lenz. Sein Werk als Beispiel für Weg und Standort der Literatur in der Bundesrepublik Deutschland”, Dissertation, Universität Frankfurt am Main, Bonn.

 • Cramon, C. (1971). ‘‘Lenz für den roten Jochen. Interview mit Siegfried Lenz’’, Abendzeitung.

 • Gamper, M. (2008). “Die Sportbibliothek Siegfried Lenz: Brot und Spiele”, www.nzz.ch/die-aschenbahn- als-falsche-lebensschule.

 • Gündüz, Ş. (1997). “Siegfried Lenz’in Öykü Dünyası”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Lenz, S. (1964). “Brot und Spiele”, Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

 • Lenz, S. (1989). Bir Savaş Sonu. Barışın Kenarında (Çev.:Zeyyat Selimoğlu), Teknografik Yayınevi, İstanbul.

 • Lenz, S. (1960). Das Feuerschiff. Erzählungen, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg. Lenz, S. (1984). Ein Kriegsende, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg.

 • Lenz, S. (1986). Deutschstunde , Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg.

 • Lenz, S. (2008). Ekmek ve Oyunlar (Çev.:Ayşe Sarısayın), Can Sanat Yayınevi, İstanbul. Lenz, S. (2012). Almanca Dersi (Çev.:Ayşe Sarısayın), Everest Yayınevi, İstanbul.

 • Lenz, S. (2014). Saygı Duruşu (Çev.:Ayşe Sarısayın), Everest Yayınevi, İstanbul.

 • Neis, E. (1989). Erläuterungen zu Siegfried Lenz Deutschstunde, Bange Verlag, Hollfeld.

 • Nordbruch, C. (1995). “Der Pflichtbegriff im Werk von Siegfried Lenz”, Doktorarbeit, University of South Africa, South Africa.

 • Pätzold, H. (1976). “Theorie und Praxis moderner Schreibweisen am Beispiel von Siegfried Lenz und Helmut Heissenbüttel”, Dissertation, Universität Köln, Köln.

 • Reich-Ranicki, M. (1963). Deutsche Literatur in West und Ost. Prosa seit 1945, Piper Verlag, München.

 • Schwarz, W. (1974). Der Erzähler Siegfried Lenz. Mit einem Beitrag ‘Das szenische Werk’ von Hans-Jürgen Greif, Francke Verlag, München.

 • Weber, H. W. (1970). “Siegfried Lenz. Mensch, Gesellschaft und Natur. Ein thematischer Überblick”, Dissertation, Princeton University, New Jersey.

                                                                                                    
 • Article Statistics