KAZAKİSTAN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİN TANITIMINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ: KAZAK HANLIĞI ÜZERİNE ÖRNEK BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 4659-4665
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kazakistan Cumhuriyeti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bölgede yeni bağımsız olan devletlerden birisidir. Yakın zamanda ülke ile ilgili yapılan araştırmalar ortaya koymuştur ki Kazakistan’ın bir imaj sorunu vardır ve ülke imajının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuya son yıllarda ülkede önem verilerek ülke imajının iyileştirilmesine yoğun çalışılmaktadır. Kazakistan eşsiz bir kültüre ve zengin tarihi-kültürel değerlere sahiptir. Kazakistan’ın bu zenginliklerinin dış dünyada daha iyi tanıtılarak ülke imajının yeniden şekillendirilmesi ve yabancıların ülkeye olan ilgisinin arttırılması mümkün olacaktır. Bu amaçla yapılacak planlı halkla ilişkiler çalışmaları ile ülke tanıtımında etkinliğe ulaşılabilir. Nitekim ülkede dış dünyaya ülkenin tanıtılması için halkla ilişkiler faaliyetlerine giderek daha fazla önem verildiği görülmektedir. Fakat ülkenin bu alanda yapacağı daha fazla girişimi olmalıdır. Bu yöndeki çabaların artırılarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Betimsel tarama yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışma literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Republic of Kazakhstan is one of the states in the region which became independent after the dissolution of the former Union of Soviet Socialist Republics. Recently made studies about the country suggested that Kazakhstan has an image problem and it’s needed to develop the country image. By giving importance to this issue in the country it’s tried hard on enhancing the country image in recent years. Kazakhstan has a unique culture and rich historical-cultural values. By introducing these richnesses of Kazakhstan to outer World better, it will be possible to reshape the country image and increase the interests of foreigners to the country. For this purpose, it can be reached to efficiency in country promotion with planned public relations studies to be made. Thus, it’s seen that gradually increasing importance to public relations studies is given in the country to introduce the country to outer world. But there is need to further initiatives of the country in this field. Efforts made in this direction should continue increasingly. 7The study prepared with the descriptive survey model aims to contribute to the literature.

Keywords


 • Anadolu Ajansı. Türk dünyasının 2017 kültür başkenti belli oldu, 01.12.2016, https://aa.com.tr/tr/dunya/turk-

 • Anadolu Ajansı. Türk dünyasının 2017 kültür başkenti belli oldu, 01.12.2016, https://aa.com.tr/tr/dunya/turk- dunyasinin-2017-kultur-baskenti-belli-oldu/697240.

 • ASAM. (2001- 2002). Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Avrasya Dosyası, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Kazakistan Kırgızistan Özel Sayısı, Cilt: 7, Sayı: 4.

 • Baycaun, S. (2001-2002). “Bağımsızlıktan Günümüze Kazakistan İç Politikası ve Demokrasi YolundakiGelişmeler”, Avrasya Dosyası, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Kazakistan Kırgızistan Özel Sayısı, ASAM, Cilt: 7, Sayı: 4, Kış

 • Haberler.com, Almata’da, Kazak Hanlığı’nın 550’inci Kuruluşu Adına ‘Elma Festivali’, 20 Eylül 2015, https://www.haberler.com/almati-da-kazak-hanligi-nin-550-inci-kurulusu-7709145-haberi/

 • International Turkic Academy. (2015). Azerbaycan’da Kazak Hanlığının 550. Kuruluş Yıldönümü ve AbayKunanbayuli’nin Doğumunun 170. Yıldönümü Vesilesiyle Düzenlenen Uluslararası Konferans Başladı,http://twesco.org/tr/news/v_azerbaydzhane_konferentsiya_k_550_letiyu_kazakhskogo_khans/

 • Maukhara, Y. (2011). Siyasî ve Kültürel Açıdan Kazak Hanlığı (1456-1731), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 • Memleket.com.tr, Kazak Hanlığı 550. Yılı Konferansı, 18.05.2015, http://www.memleket.com.tr/kazak- hanligi-550-yili-konferansi-645490h.htm

 • Mömin, S. (2013). “Şamanizm ve Günümüzdeki Kalıntıları – Uygur Toplumundaki Tabular Üzerine”, Ulakbilge, Cilt 1, Sayı 1, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/143472.

 • Tamir, F. (2017). Kazak Hanlığı,

 • TRT AVAZ, Kazakistan Astana (Tanıtım) – TRT Avaz, 29 Aralık 2014, https://www.youtube.com/watch?v=6s_nkTmzsvk.

 • Uspanova, B. (2017). Kazakistan’ın Turizm Potansiyeli ve Geliştirilebilir Turizm Çeşidi Olarak Kültür Turizminin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

 • Zhilkaidarova, Z. (2008). Kazakistan’da Turizm: Turist Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics