TÜRK HALK MÜZİĞİNDE ESER ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMALARI

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4262-4271
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çözümleme uygulamalarının temeli olan analitik yöntem, genelde felsefenin yöntemidir ve çağdaş eğitim bu yöntemi kullanmaktadır. Çözümleme, genel olarak herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayırmak yoluyla; yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemidir. Müzik alanında çözümleme ise, üretilmiş bir eserin üzerinde, eserin anlatmak istediklerini en küçük unsurlarını dahi atlamadan inceleme çalışmasıdır. Bu süreçte; eserin çalgısal ya da sözel olmasına bağlı bazı farklı yaklaşımlar olsa da genel olarak; makam, usul, form, çalgı, beste, söz, dil özellikleri ve kültür malzemeleri konuları değerlendirilir. Ancak bu şekilde bir müzik eserinin müziksel ve türsel özellikleri ile edebi yapısı hakkında detaylı bir bilgiye sahip olunabilir. Bu çalışmada, Türk halk müziği ile ilgili yapılan ve çözümlemeye dayalı çalışmalar incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The analytical method, which is the basis of analysis practices, is usually the method of philosophy and contemporary education uses this method. The analysis usually helps to separate the constituent parts of any subject or object. Analysis in the field of music is the study of what they want to tell without skipping even the smallest elements of the work. In this process, some different approaches arise depending on whether the work is instrumental or verbal. The subjects of the work are: makam, method, form, instrument, composition, lyrics, language characteristics and cultural materials. In this way, detailed knowledge of the musical and literary characteristics of a musical work can be obtained. In this study, studies related to Turkish folk music and analysis were studied.

Keywords