MİYOSEN’DE ANADOLU VE OMURGALI FOSİL LOKALİTELERİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4272-4279
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anadolu, birçok arkeolojik zenginliğinin yanı sıra, önemli omurgalı fosil yataklarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bu omurgalı fosil yatakları, evrimsel verileri sunmalarının yanı sıra, bölgenin Miyosen paleocoğrafyasına ait bilgilere de ulaşabilmemizi mümkün kılmaktadır. Neojen’den itibaren gelişen jeolojik ve tektonik hareketler sonucu ortaya çıkan ve konumu gereği Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan bir kara parçası durumuna gelen Anadolu, bu konumundan dolayı canlıların göç yolları üzerinde yer almış ve önemli bir coğrafi bölge oluşturmuştur. 1900’lü yılların başından beri süre gelen paleontolojik çalışmalar, Anadolu’nun takson ve populasyon sayısı bakımından zengin olan, korunması gereken birçok omurgalı fosil yataklarına sahip olduğunu göstermiştir. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalarla yeni yeni omurgalı fosil yatakları keşfedilmesine karşın, birçoğu da keşfedilmek için beklemektedir. Yaşamın, evrimin ve tarihin kanıtı olan fosiller geçmişi günümüze taşımaktadırlar. Fosillerle doğanın tarihini yazabiliriz. Doğa tarihi açısından doğal miraslarımız olan omurgalı fosil yataklarının açığa çıkarılması ve korunması, gerekmektedir. Bu yolla doğal miraslarımız bir sonraki kuşaklara aktarılabilecektir.

Keywords

Abstract

Anatolia, has many archaeological riches and is home to important vertebrate fossil beds as well. These vertebrate fossil beds present significant paleobiogeographic and paleoecologic considering local and regional scales. Anatolia, which emerged as a result of geological and tectonic movements from the Neogene onwards and became a landmass that connects the continents of Europe, Asia and Africa, which served as a geographical hub for mammal dispersals. Paleontological studies has been conducted since early 1900’s show that Anatolian Neogene terrestrial deposits contain rich vertebrate fossil beds in addition to promising new areas that need to be protected. New vertebrate fossil beds have been discovered in research conducted in recent years, but many more are yet to be discovered. Fossils provide historical evidence of evolution and convey the past to the present. We can write the history of nature using fossils. Vertebrate fossil beds, which constitute natural heritage in terms of the history of nature, need to be discovered and protected. This way, our natural heritage would be passed on to future generations.

Keywords