HALKLA İLİŞKİLERDE “İKNA” KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4042-4049
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişimde amaç, hedef kitlede kaynağın amacına hizmet edecek bir etki oluşturmaktır. Bu yüzdendir ki, “ikna” ve “sosyal etki” gibi kavramlar kuramsal ve uygulamalı iletişim çalışmalarında en çok ilgi çeken, üzerinde kafa yorulan ve hakkında çok sayıda makaleler yazılan konular arasında yer almaktadır. Bu bağlamda “ikna” kavramının halkla ilişkiler politikalarında da merkezî bir önem ve role sahip olduğunda kuşku yoktur. İkna stratejileri profesyonel ya da amatör, bilinçli ya da bilinçsiz olarak günlük hayatın ve iş hayatının birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örgütlerin başarılı halkla ilişkiler projeleri yürütmek, siyasal parti adaylarının partilerini veya kendilerini seçtirmek için seçmen kitlede tutum oluşumu ve değişimi sağlamak, reklam çalışmalarında hedef kitlede ürünle ilgili tutum değişikliği oluşturup ürünün satışını artırmak veya alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi hem bireysel hem de toplumsal boyutta yaşamsal önem taşıyan sorunlarla baş edebilmek amacıyla birtakım “ikna stratejileri” geliştirilmesi gerekmektedir. Daha kapsayıcı bir ifadeyle, böylesi durumlarda temel araç “ikna”dır. Dahası, günlük yaşamın akışı içinde insan hep birilerini ikna etmek ister ya da zorunda kalır. Dolayısıyla “ikna” sadece halkla ilişkilerin bir parçası değil, aynı zamanda hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Literatür taraması yöntemiyle yapılmış olan bu çalışmada halkla ilişkiler ve halkla ilişkilerde ikna kavramı ile birlikte temel ikna teknikleri irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of communication is to make an impact on the target individual or group in the way of serving the objective of the sender. Therefore, the notions such as “persuasion” and “social impact” are among the subjects which have attracted the biggest attention in the theoretical and applied communicative studies and also many articles have been written with regard to it in academic circles. In this context, particularly the notion of “persuasion” is no wonder of a central role and importance in the policies of public relations. Persuasion strategies or techniques are commonly used in many fields of business world, politics and in many other parts of life, consciously or unconsciously, in an amateur or professional way. For instance all of institutions and organizations, candidates of political parties, advertising agencies and some public institutions always develope different kinds of persuasion strategies to affect, convict, lead or change the target individuals or groups in the direction of their own purposes. To state the matter in a broader sense, the most effective means in these kinds of situations is the concept of “persuasion”. What is more, it is an unavoidable part of daily life. People usually have to spend a great part of their lives trying to persuade some other people for personal reosons or for business. Hence, persuasion is not only the part of public relations, but also a vital part of daily life. In this study which was carried out through literature review, public relations, the notion of persuasion in applications of public relations and basic persuasion strategies were examined and analyzed at full length.

Keywords