GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRENİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3938-3944
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık turizminin gelişimi, tıptaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, tıbbın ve turizmin bir araya geldiği ve bütünleştiği bir alandır. Bireylerin yüksek kalitede, uygun fiyatta, sıra beklemeden sağlık hizmeti almak istemesi ve bunun yanında diğer turizm faaliyetlerinden de faydalanmak amacıyla ülke dışına seyahat etmesi sağlık turizm alanının oluşmasını sağlamıştır. Sağlık turizmi dünya çapında gelişmekte olan bir sektördür. Günümüzde, 50’den fazla ülkede sağlık turizminin ulusal bir endüstri haline geldiği tespit edilmiştir. Sağlık turizmi geçmişte gelişen ülkelerden, gelişmiş ülkelere doğru bir çizgi izlerken, günümüzde gelişmiş ülkelerden gelişen ülkelere doğru bir çizgi takip etmiştir. Gelişmiş ülkelerde sağlık maliyetlerinin yüksek olması, tedavi olmak için uzun bekleme süreleri gibi olumsuz durumlar; Hindistan, Tayland, Singapur, Malezya, Türkiye gibi Asya ülkelerini popüler sağlık turizmi ülkeleri haline getirmiştir. Ülkemizde; Sağlıkta Dönüşüm Programı’na paralel olarak sağlık turizmi hızla gelişmeye başlamıştır. Türkiye, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde büyük ve donanımlı hastaneleri, coğrafi konumu ve turizmde sağladığı gelişmeler ile bölgesinde 1 milyar kişiye sağlık hizmeti vermeyi amaçlayarak sağlık turizminde dünyada lider ülke olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de sağlık turizminin önemi ve getireceği ekonomik değer çok büyüktür. Sağlık turizmi yapan ülkelerin medikal turizmde temel hedefi; yalnızca gelen hastaların ve ailelerinin bedenen ve ruhen iyi bir sağlık hizmeti almalarını, tedavi oldukları bölgede turizm potansiyelinden yararlanmalarını sağlamak değil aynı zamanda bakım ve tedavinin önemli bileşenlerinden olan hemşirenin çalışma ve eğitim durumuyla ilgili belirsizliklerin aşılması olmalıdır. Çünkü medikal turistler başka ülkelerde sadece teknolojik tıbbi imkânlardan ve tedaviden yararlanmakla yetinmezler. Onlar için sunulan tedavinin yanı sıra iyileşmeyi doğrudan etkileyen ve yaşam kalitesini arttıran kaliteli ve güvenilir bir bakım da çok önemlidir. Kuşkusuz bakım, sağlığın geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hemşirenin önemli rolleri arasındadır. Fakat sağlık turizminde, hemşirenin nitelikleri, nicelikleri ve yasal mevzuattaki yeri açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bu derlemenin amacı gelişmekte olan ülkelerde sağlık turizmi ve hemşirenin sağlık turizmindeki yerini sorgulamak amacıyla tapılmıştır.

Keywords

Abstract

The development of health tourism has emerged, depending on developments in medicine. In this direction, medicine and tourism come together and are a field of integration. Health tourism is a developing industry worldwide. Today, more than 50 countries have found that health tourism has become a national industry. In the past health tourism has followed a line from the developing countries to the developed countries while today following a line towards developed countries to developing countries. Because of adverse conditions such as high health care costs and long waiting times in developed countries; India, Thailand, Singapore, Malaysia, Turkey has become popular health tourism countries. Turkey aims to be the leading country in the world in health tourism. Turkey, large and well-equipped hospitals able to compete with European standards, with improvements achieved in the geographical location and tourism aims to provide health services to 1 billion people. The main target of the countries who make health tourism on medical tourism; it should be ensured that not only the patients and their families receive good physical health care services and benefit from the tourism potential in the area but also must be overcome uncertainty on education and working status of nurse who is the important components of care and treatment. Because, medical tourists are not satisfied only with technological medical facilities and taking advantage of treatment in other countries. In addition to the treatment provided for them, a quality and reliable care that directly affects healing and increases the quality of life is also very important. However, in health tourism, the nurses qualifications, their quantities and their place in legal regulations are not explicitly mentioned. This review article was made in order to question health tourism and the nurse's place in health tourism in the developing countries.

Keywords