FRANSIZ MİLLİ VE MİLLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TAHKİM REFORMUNA DAİR KARARNAME ( Madde 1442 – 1462 ) İLE TÜRK TAHKİM HUKUKU (HMK, MTK) HÜKÜMLERİNİN MUKAYESESİ (KARŞILAŞTIRILMASI)

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3904-3924
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tahkim Reformuna Dair Kararname, Fransız milli tahkim hukukunu olduğu kadar, Fransız milletlerarası tahkim hukukunu da çağdaşlaştırmaktadır. Tahkim anlaşması, hakem kurulu kararlarının tenfizi ve tebliğine ilişkin hükümleri yumuşatmaktadır. Taraflar hakkında ihtiyati haciz ve teminat hariç olmak üzere ihtiyati tedbir ve ara kararı verebilme konusunda hakem kurulunun yetkisini açıklamaktadır. Tahkim anlaşması, bir tahkim şartı şeklinde veya bir anlaşma şeklinde olabilir. Tahkim şartı, aralarında bir veya birden çok sözleşme olan tarafların bu sözleşmelerden birinden veya birkaçından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Anlaşma, halihazırda doğmuş olan bir uyuşmazlığın taraflarının bu uyuşmazlığı tahkime tabi tutmak konusunda yaptıkları sözleşmedir. Kendisine hakemlik önerilen kimse, bu görevi kabul etmeden önce tarafsızlık ve bağımsızlığından şüpheyi gerektirebilecek hal ve şartları açıklamak yükümlülüğündedir. Hakem aynı şekilde görevinin kabulünden sonra ortaya çıkabilecek durumları da gecikmeksizin taraflara bildirmek yükümlülüğündedir. Bağımsızlık ve tarafsızlık hakkındaki hükümler tahkim yasaları ve yönetmeliklerinin çoğunda bazen birlikte bazen de ayrı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Le décret modernise le droit français de l’arbitrage tant interne gu’international . ll assouplit les régles relatives au compromis d’arbitrage, a l’ exeguatur et a’la notification des sentences arbitrales. II affirme l’autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de prononcer a l’égard des parties a l’arbitrage des mesures provisoures ou conservatoires, a l’exception dessaisies conservatoires et suretés judiciaires.La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laguelle les parties a un ouplusieurs contrats s’engagent a soumettre a l’arbitrage les litigesgui pourraient naitre relativement a ce ou a ces contrats.Lee compromis est la convention par laguelle les parties a un litige né soumettent celui–çi a l’arbitrage. IIappartient a l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. II luiest également fait omligation de révéler sans délai toute circonstance de méme nature gui pourrait naitre aprés I’acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de I’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser I’arbitrage ou, a défault, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois gui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. Ces notions d’indépendance et d’impartialité sont également présentes dans nombre de lois sur I’arbitrage et de réglements institutionnels, ou elles sonst visées parfois ensemble, parfois séparément.

Keywords