2009 EKONOMİK KRİZİNİN VE 2007 YILI MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE’DE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMASI YAPAN HANE ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3862-3869
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2009 ekonomik krizinin ve 2007 yılında yapılan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin yapılan mevzuat değişikliğinin Türkiye’de katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, çalışmada 2002-2016 yılları arası katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranı verileri kesikli zaman serisi analizi (interrupted time series anaysis) yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 2009 ekonomik krizi öncesi dönemde katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranında anlamlı bir düşüş trendinin olduğu bulunmuştur. 2009 ekonomik krizi istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, 2010 yılı sonuna kadar katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranına azaltıcı etkide bulunurken, 2011 yılı ve sonrası dönemde artıcı etkide bulunmuştur. 2007 yılındaki mevzuat değişikliğinin ise, yine istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, 2007 ve 2008 yıllarında katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranı üzerinde azaltıcı etki yaptığı bulunurken 2009 yılı sonrası dönemlerde artırıcı etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 2009 ekonomik krizinin ve 2007 mevzuat değişikliğinin Türkiye’de katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranı üzerinde önemli etkilerinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the impacts of 2009 economic crisis and 2007 legislation ammendment on the rate of households with catastrophic health expenditures in Turkeye. In this context, the household rate with catastrophic health expenditures between 2002 and 2016 in the study was analyzed through interrupted time series analysis method. As a result of the analysis, it was found that there was a significant decline in the rate of households that make catastrophic health expenditures in the pre-2009 economic crisis period. While the impacts were not statistically significant, 2009 economic crisis was found to have a decreasing impact on the rate of housesolds with catastrophic heallth expenditures until the end of 2010, but 2009 economic crisis was found to have an increasing impact in the 2011 and later period. It was found that the legislative amendments in 2007, while not being statistically significant, also had a decreasing effect on the rate of households making catastrophic health expenditure in 2007 and 2008, and it was found to have an increasing effect on it in the periods after 2009. As a result, it is conluded that there were not any significant impacts of 2009 economic crisis and 2007 legislation ammendment on the rate of households with catastrophic health expenditures in Turkey.

Keywords