DİJİTAL REKLAMCILIK: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE CUMHUR (AK PARTİ) VE MİLLET İTİFAKLARI (CHP) TARAFINDAN KULLANILAN DİJİTAL REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3793-3804
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Globalleşen dünyada sınırların giderek ortadan kalkması, bilgiye hızlı ulaşım gereksinimini beraberinde getirmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan yeni teknolojiler bilginin yayılmasına ivme kazandırırken, bu gelişmelerle birlikte dijitalleşme ve dijitalleşmeye bağlı olarak, bireylerin bilgiye kısa sürede ve daha az maliyetle ulaşma imkânı öne çıkmıştır. Bireyler, duygu ve düşüncelerini aktaracakları ya da paylaşacakları “özgür” ve “kişisel” ortamların oluşmasıyla iletişim sürecine daha aktif katılım sağlama olanağı bulurken, aynı zamanda gündemin belirleyicisi ve oluşturucusu konumuna gelmektedir. Bu nedenle dijitalleşme, bireyleri bir araya getirerek aralarındaki etkileşimi artırması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu hızlı değişim ve dönüşümler reklam aracılığıyla sağlanan iletişimde de gözlemlendiği gibi, reklamın gerekli olduğu marka yönetiminde, halkla ilişkilerde kısaca iletişimin genelinde önem kazanmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla markaların reklamlarına ve haberlerine ulaşım kolaylaşmaktadır. Markalar tarafından çevrimiçi “sanal” ortamda dijital reklam oluşturulmakta, sanal ağlar aracılığıyla markalar hakkında birçok dilsel ve görsel ileti aktarılabilmektedir. Dijital ajanslar geleneksel ajansların yerini alırken iletişim çalışmaları bu ajanslar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ekonomik alanda olduğu gibi siyasal alanda dijital reklamların önemli bir rolü bulunmaktadır. Dijital mecralar siyasi partiler tarafından özellikle seçim süreçlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Siyasi partiler, dijital reklamlar yoluyla taraftarlarına sundukları iletilerin onlara hangi oranlarda ulaştıkları hakkında daha iyi bilgi sahibi olmaktadır. Bunun yanında sosyal medya ağlarının üye/kullanıcılarının bilgilerinin paylaşılması “kişilere/ hedef kitleye özel”, “kişiselleştirilmiş” reklam iletileri aktarımına olanak sağlamaktadır. Yani dijital sosyal mecralarda kullanıcıların bıraktıkları izler rahatlıkla izlenip, yorumlanabilmektedir ve bu doğrultuda kullanıcılar yönlendirilmektedir. Sosyal medya mecralarında, kullanıcıların siyasi fikirlerini sokağa oranla daha fazla açıklamaya meyilli olduğu düşünüldüğünde, dijital reklamcılığın önemi daha fazla öne çıkmaktadır. Bu çalışmada dijital reklamcılığın gelişimiyle birlikte Cumhur (AK PARTİ) ve Millet (CHP) İttifaklarına katılan siyasi partilerin Twitter resmi hesaplarında yayınlanan kurumsal reklamların göstergebilimsel bir analizi yapılacaktır.

Keywords

Abstract

As the borders of our globalizing world fade ever more rapidly, the need of instant access to information has been magnified. During this course of time, while the newly developed technology accelerates the propagation of knowledge; together with these developments in accordance with digitization, it was made possible for individuals to access information in a short amount of time, with a smaller budget. Not only do the individuals feel facilitated to participate actively by these ‘’liberal’’ and ‘’personal’’ environments, but they are also brought to a position in which they can form and determine current events. For this reason, digitization poses great importance for these individuals to come together and increases interaction between one another. These changes and transformations, just as it is observed in the communication encouraged through advertisement, gain importance in public relations as well as brand managments where ads are necessary. To put it short: communication in general. Social media makes it increasingly easier to reach brand news and ads. In creating digital ads in an online ‘’virtual’’ environment, it is possible to transfer many lingual and visual messages. Communication actions are run by digital agencies, as they replace customary agencies. It now plays an important role in politics just as it does in economy. Digital fields are used actively by political parties especially during election processes. Political parties are better briefed about effeciency rates of the messages they presented their supporters with, using digital ads. Moreover, the sharing of member info from social media networks enables the transfer of ‘’personalized’’ messages aiming ‘’individual persons, and target groups’’. Thus, the trails of the users in the social field can be easily tracked down, interpreted, and users are directed accordingly. The importance of digital advertisement is enunciated when we take into account that people are more likely to express their political opinions in social media fields, then they do in the outside world. In this study, a semiotic analysis will be made, of how the development of digital advertising resulted in the political parties’ governmental advertisements, shared through their official Twitter accounts--- political parties, who joined the Republic (AK Party) and the Nation (CHP) alliances

Keywords