SAHİB ATA FAHRÜ’D-DİN ALİ DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN MEDRESELERİN TÜRKİYE SELÇUKLU EĞİTİMİNDEKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3846-3861
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIII. yüzyıl Selçuklu Türkiyesi’nin en önemli isimlerinden biri olan Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali’nin, öncelikli olarak Türkiye Selçuklu Devleti’nin en sıkıntılı zamanlarında devlete büyük hizmetlerde bulunmuş, kâmil ve tecrübeli bir vezir olarak Türk tarihinde yerini almıştır. Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali, uzun yıllar boyunca ard arda gelen dört Selçuklu Sultanın vezirliğini yapmış tecrübeli bir devlet adamıdır. Devlet adamı sıfatının yanı sıra, başta Konya, Kayseri ve Sivas olmak üzere vücuda getirdiği dinî, İlmî ve İktisadî müesseleriyle de Türk Tarihinde müstesna bir yere sahiptir. Kazanmış olduğu şöhretini pek çok yönüne borçludur. Kaynakların bir kısmı Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali’den, bilgin olmasının yanı sıra idare ve divan işlerinden anlayan doğru ve yerinde kararlarıyla ön plana çıkan tecrübeli bir vezir olarak bahsedilmektedir. Selçuklu ülkesi onun devlet adamlığı yaptığı sırada refah ve huzura kavuşmuş ve Selçuklu ülkesinin dört bir yanı hayır eserleriyle süslenmiştir. Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali’nin yaptımış olduğu hayır eserleri vasıtasıyla halk kendisine kolaylıkla ulaşabilmiş, ünlü vezir onların halini yakından gözlemleyip meselelerine çözüm aramıştır. Halk diğer Selçuklu emirlerinden ziyade Fahrü’d-Din Ali’nin dergâhına daha fazla itibar etmiştir. Tarihte birçok devlet adamına nasip olmayacak bir sürede devletin yüksek kademelerinde görev yapmıştır. Anadolu’da bilhassa Konya merkez olmak üzere birçok yerde Türk mührünü ölümsüzleştiren abidevi eserler meydana getirmiştir. Çalışmamızda XIII. yüzyıl Türkiye Selçuklu Devleti’nin en buhranlı döneminde devletin en tepesinde olan vezir Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali’nin yaptırmış olduğu Konya, Sivas, Kayseri ve Akşehirdeki medreselerdeki eğitim ve öğretimin önemi üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

XIII. Century, which is one of the most prominent Seljuk Turkey has Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali, primarily Turkey has made great state of Seljuk Empire’s most troubled times of services, Kamil and as a seasoned queen has taken place inTurkish history. Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali, four Seljuk sultan from repeatedly over many years is an experienced state man had made the vizier. As well as Statesman of adjectives, especially in Konya, Kayseri and Sivas, including religious body brought to, also with the Scientific and Economic expectional institution has a place in Turkish history. It owes its fame to be gained in many ways. A portion of the resources Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali, addition to being a seasoned scholar is mentioned as well as administer adition and queen come to the fore with the correct and timely decision jobs understands the sofa. Seljuk country that as archieved peace and prosperity in his statesman ship and his charitable works is adorned with four sides of the Seljuk countries. Sahib Ata Fahrü’d-Din Ali was left in town that have no easy accsess to it through the public works, was famous queens seek solutions to closely observe their state of affairs. Folk has more reputation rather Fahrü’d-Din Ali dargah other Seljuk Emir. History will not be bestowed at a time many stataesman has worked in the higher echelons of government. Turkey in particular has brought many places in Anatolia seal the immortal works of monumental challenge og being the center of Konya. In our study, XIII. Turkey century Seljuk Empire during the most critical state at the top queen he has that Konya, Sivas, Kayseri and Aksehir will focus on the importance of education and training in madrasas.

Keywords