1955’TE BUDAPEŞTE KENT RADYOSUNDA YAPTIĞI SÖYLEŞİDEN HAREKETLE NÂZIM HİKMET’İN GARİP HAREKETİ ŞAİRLERİNE BAKIŞI

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3836-3845
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Haziran 1951’de Türkiye’den kaçtıktan sonra 1963’te ölümüne kadar çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği topraklara bir daha geri dön/e/meyen Nâzım Hikmet bu süreçte Dünyanın birçok yerine seyahat etmiştir. İşte bu seyahatlerin birinde 1955 yılında Budapeşte’de kent radyosu Türkçe Yayınlar Servisi’nin edebiyat programına konuk olan Nâzım Hikmet söyleşinin başında seyahatleri esnasında bavulunda bulundurduğu kitaplar arasında mutlaka Orhan Veli olduğunu ve onun bizim en güzel şairlerimizden biri olarak kabul ettiğini söyler. Orhan Veli’den şiirler de okuyan Nâzım Hikmet, yine konuşmanın devamında Oktay Rıfat’ın kitabını bavulundan çıkarır ve onun şiirlerinden de örnekler verir. Radyoya konuk olduğu bir başka günde Melih Cevdet’ten şiir okur. Nâzım Hikmet’in radyo konuşmalarından hareketle Türkiye’de kendi şiirinin devamı olan “1940 Kuşağı Toplumcu Şairler” ve onların şiirleri varken “Garip Hareketi” ve özellikle de Orhan Veli’yi bizim en güzel şairlerimizden biri olarak kabul etmesinin ve onlardan şiirler okumasının altında yatan sebepler izaha muhtaçtır. İşte bu çalışmada Nâzım Hikmet’in Garip hareketine bu ilgisinin temel sebepleri üzerinde durulurken özellikle Nâzım Hikmet ve Garip hareketi şairlerinin beslendiği kaynaklar bakımından ortak noktalar tespit edilecektir. Bu noktada Marksizm –Sürrealizm ilişkisi, sonrasında eleştirel gerçeküstücülük ve Paul Eluard, nihayetinde de eleştirel gerçekçilikle Nâzım Hikmet ve Garip hareketi şairleri ve poetik görüşleri arasında bir köprü kurulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

After escaping from Turkey in June 1951 ;  did not and could not coming back to his native land until his death in 1963 ; Nazim Hikmet  travelled  most of the countries in the  world in this process. In one of those travels, in 1955 in Budapest, Nazim Hikmet, a guest of the Literature programme of the  Turkish Broadcasting Service , tells us that ;he definitely takes one of Orhan Veli’s books among the books he has in his luggage during his travels and says that he is considered one of our most successful poets. Nazım Hikmet,  reads poems of Orhan Veli and takes the book of Oktay Rıfat out of his suitcase and gives examples of his poems on the programme. On another day when he is a guest of the radio programme,he reads poems of Melih Cevdet. As a result of  Nazim Hikmet's radio speeches, the underlying reasons of   Nazım Hikmet’s  acceptance of  “ Garip Hareketi” and accepting Orhan Veli  as one of our most succesful poets and reading his poems , needs to be explained, despite  “ 1940 Generation Socialist Poets” and their poems which are the continuation of his poems in Turkey.On this  study; while the interest of Nazım Hikmet on  Garip Movement  is underlined , common points will be determined especially in point of  sources that Nazım Hikmet and Garip movement’t poets take from. At this point ,a bridge will be tried to be built between  Marxism-Surrealism connection,,then Critical Surrealism,and Paul Eluard,and  finally Critical Realism  ,Nazım Hikmet and Garip movement poets  and their poetic opinions.

Keywords