İNSAN KAYNAKLARI SEÇİMİNDE GRAFOLOJİ

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3817-3826
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabetin arttığı ve teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı günümüzde, işletmelerde ayakta kalabilmek için değişim geçirmek zorundadırlar. Çalışanlarla ilişkilerin düzenlenmesinde insan kaynakları yönetimi çok ciddi durulması gereken bir birim olmuştur. İnsan kaynakları yönetiminin ilk fonksiyonu olan işe alma çalışanların sirkülasyonu belirlediği için kısaca işletmelerin devamlılığını sağlayan fonksiyon olarak adlandırılabilir. Kuruma ve işe uygun insan kaynağına ulaşmak için seçme fonksiyonunun etkili bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun için ise işe alım sürecindeki tüm yenilikler ve gelişmeler yakından takip edilmelidir. İşletmelere uygun elemanların araştırılması ve seçilmesi, işletmelerin varlıklarını sürdürüp büyüyebilmesi için önemli bir insan kaynakları işlevidir. Seçme süreci ise yetenekleri, becerileri ve ilgileri organizasyonun ihtiyaçlarına en iyi uyan adayların sistematik bir şekilde araştırılmasını ve buna göre karar verilmesini içerir. Bu karar süreçlerinde kullanılan bir yöntem de grafolojidir. Grafoloji, bugün el yazısına bakarak, yazan kişinin karakterini çözümlemeyi amaçlayan, bilimselliği kanıtlanmış bir metottur. Eriştiği sonuçlar insanı şaşırtacak kadar parlak ve olumludur. Grafolojiden; işçi seçimiyle endüstride, hastalıkların teşhisiyle tıpta, suçluların belirlenmesiyle adli alanda, mesleğe yönlendirmeyle eğitimde, rehberlik ve diğer benzeri uygulamalarla sosyal yapının her düzeyinde yararlanılmaktadır.

Keywords

Abstract

In today's world of competition and rapid technological developments, businesses have to change in order to survive. In particular, it has become a unit that needs to be taken seriously on human resources management, which regulates relations with employees. As the first function of human resources management, recruitment determines the circulation of the employees, it can be called as the function that provides the continuity of the enterprises in short. In order to reach the human resource suitable for the organization and the work, the selection function must be carried out effectively. For this, all innovations and developments in the recruitment process should be closely monitored. The search and selection of the appropriate staff for the operations is an important human resource function for the enterprises to maintain their assets. The selection process involves the systematic search and determination of candidates who best suit the needs of the organization's capabilities, competencies and interests. A method used in these decision processes is graphology. Graphology is a scientifically proven method that aims to solve the character of the writer by looking at the handwriting today. The results are brilliant and phenomenal enough to amaze people. From graphology; with the choice of workers, by the identification of diseases, by the identification of criminals, by the forensic field, by guidance to the profession, by guidance and other similar applications at all levels of social work.

Keywords