ÖZEL SEKTÖR ÇAY İMALATÇI FİRMALARININ PAZARLAMA İLETİŞİMİ UYGULAMALARININ MARKET MARKALI ÇAY SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK STRATEJİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-22
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3707-3717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye 2016 yılı verilerine göre dünyanın en büyük beşinci büyük çay üreticisi ülkedir. Çay Türk halkının milli içeceğidir ve kişi başı çay tüketimi esasına göre Türkiye üç kilogram ile dünyanın kişi başı en çok çay tüketen ülkesidir. Türk Çay sektöründe 1984 yılına kadar devlet tekeli ve bir İktisadi Devlet Teşekkülü (IDT) olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) aracılığıyla sürdürülen çay üretimi ve pazarlaması, bu yılda çıkarılan bir yasa ile özel sektörün de üretim ve satış faaliyetine açılmıştır. 2016 yılı itibariyle ÇAYKUR’un dışında 205 özel sektör çay firması sektörde faaliyet göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde giderek artan oranda pazarda pay alan market markalı ürünler (PL) çay piyasasında da giderek artmaya başlamıştır.

Bu çalışmada 205 özel sektör çay imalatçısı firma evren kabul edilerek bu firmaların neden market markalı çay satışı yapan firmalara çay satışı yaptıkları, tatbik edilen ankete verdikleri cevapların analizi yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ürettiği çayı kendi markası ile paketli çay yapıp satan firmaların, market markalı ürün satan firmalara çok daha az miktarda dökme çay sattıkları, ürettikleri çaydan kendi paketli çay markasına fazla miktarda dökme çay kullanmayarak daha çok paketsiz çay satan firmalara çay satış oranları daha yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bu da firmaların kendi markalarına yatırım yapmalarının market markalı çay üretme, satma ve Pazar payının büyümesini önleyici sonuç vereceğini ortaya koymaktadır. Yapılan bu araştırma ile özel sektör çay imalatçı firmalar için markanın önemi, pazarlama iletişimin önemi ve market markalı çay satışlarının artmasında özel sektör çay imalatçısı firmalarının pazarlama iletişiminin gereklerini yerine getirmelerinin ilişkisi ve katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın sonuçlarının özel sektör çay imalatçı firmalarının marka faaliyetleri, pazarlama iletişim faaliyetleri ve market markalı çay ürünü pazar payındaki değişimler konusunda sektörde çay üreten, pazarlayan kuruluşlara ve konuyla ilgilenen araştırmacılara katkı sağlayacağı umulmuştur.

Keywords

Abstract

Turkey is the fifth largest country in the world's largest tea producer, according to data of 2016. Tea is the national drink of Turkish people and per capita tea consumption in the world with three kilograms per person on the basis of Turkey is the most tea consuming countries. Tea production and marketing continued through the Çaykur (Çaykur) General Directorate of Tea Enterprises (IDT), which was state-owned until 1984, in the Turkish Tea sector, has been opened to production and sales activities in the private sector with a law enacted this year. As of 2016, 205 private sector tea companies are operating in the sector besides ÇAYKUR. Increasingly in the world and our country, market-branded products (PL), which share a growing share of the market, have also started to increase in the tea market.

In this study, 205 private sector tea makers were accepted as the universe and they tried to explain why they were selling tea to the companies that sold the branded tea, by analyzing the answers they gave to the applied questionnaire. It is understood that the companies that sell tea made with their own brand sell tea with much less amount of tea, which sells branded products, and that the teas that they produce do not use poured tea in their packed tea brand more than tea. This suggests that companies investing in their own brands will prevent market-branded tea production, sales and market share growth. With this research, it was tried to reveal the relationship and contribution of the private sector tea makers for the importance of marketing, the importance of marketing communication and the increase of market-branded tea sales in fulfilling the marketing communication needs of private sector tea makers. As a result, it is hoped that the results of this study will contribute to tea industry, market makers and researchers interested in the subject in relation to brand activities of private sector tea manufacturers, marketing communication activities and changes in market share of market branded tea products.

Keywords