MODA TASARIM ÖĞRENCİLERİNİN İMAJ OLUŞTURMALARINDA RENGİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3009-3019
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Moda tasarımı, giyim ve aksesuar alanlarında tasarım ve estetik olguların kullanıldığı bir uygulama sanatıdır. Bu alan, sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik faktörlerden etkilenerek yaratıcılık çerçevesinde şekillenir. Bu kapsamda yeni ürünler üretmek, sunmak ve geri dönüşleri değerlendirerek geliştirmeler yapmak, edinilen bilgiler ışığında ihtiyaçları tatmin etmek amacıyla yeni değerler yaratıp, farklı seçenekler sunmak tasarımcının işidir. Renk, tasarımcının en önemli değişken unsurlarından biri olarak görülebilir. Bu bağlamda rengin kullanılacağı yere göre açık veya koyu, parlak veya mat, canlı veya soluk olması durumları kişi üzerinde ilgi çekici, göz alıcı, enerjik, zayıf …vb. gibi değişken bakış açıları oluşturabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, moda tasarım programında okuyan ön lisans öğrencilerinin imaj oluşturmalarında rengin önemine dair görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın evreni, Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesindeki moda tasarım programı öğrencileridir. 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 45 moda tasarım programı öğrencisiyle çalışılmıştır. Renk ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde ön lisans programlarında moda tasarım okuyan öğrenciler üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Araştırma kapsamında Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında kayıtlı 45 moda tasarım programı öğrencisine anket uygulanmıştır. Anket; 6 kapalı uçlu, 6 açık uçlu soru olmak üzere toplam 12 sorudan oluşmaktadır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerde kapalı uçlu sorular frekans ve yüzdeler kullanılarak analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ise öğrencilerin yazdıkları aynı kalacak şekilde aktarılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu mavi ve siyah renklerin kendilerini ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ankete katılanların çoğunluğu onları etkileyen renk olarak kırmızı, mavi ve siyah rengi söylemişlerdir. Bu araştırmanın sonuçları, moda tasarım öğrencileri, gençler ve aileleri için önemlidir.

Keywords

Abstract

Fashion design is an application art in the fields of clothing and accessories that uses design and aesthetic cases. This area is shaped by creativity, influenced by social, cultural, historical and economic factors. In this context, it is the job of the designer to produce new products, to make improvements by evaluating the returns and to create new values and to offer different options in order to satisfy the needs in the light of acquired information. Color can be seen as one of the most important variable elements of the designer. So, depending on where the color is going to be used, light or dark, bright or dull, vivid or faded, it can create variable viewpoints on people such as interesting, eye catching, energetic, weak ... etc. The aim of this study is to determine the opinions of the undergraduate students studying in the fashion design program about the significance of color in creating images. The universe of studying for this purpose is the fashion design program students within Uşak University Ulubey Vocational School. 45 fashion design program students studying in 2016-2017 education year have been studied. When the studies about color were examined, it was seen that no studies were done on the students who study fashion design in undergraduate programs. Within the scope of the research, 45 fashion design program students were enrolled in Ulubey Vocational School of Uşak University in 2016-2017 academic year. The survey is composed of 6 closed-ended, 6 open-ended questions. Closed-end questions in the data obtained as a result of the questionnaire were analyzed using frequency and percentages. The responses to open-ended questions were reported to be the same as those written by the students. According to findings, the vast majority of students stated that blue and black colors express themselves. In addition, the majority of respondents said red, blue, and black colors as the color that affects them. The results of this research are important for fashion design students, young people and their families.

Keywords