SPORDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE MENTAL DESTEK

Author:

Year-Number: 2018-20
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2954-2961
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özellikle profesyonel takım ve sporcuların, performansın zihinsel (mental) faktörlerini güçlendirmek için geçmişe göre daha çok arayış içine girmeye başladıklarını ülkemizde gözlemlemek mümkündür. Fakat aralarında teknik direktör, antrenör, sporcu ve yöneticilerin de bulunduğu pek çok spor insanı, sporda psiko-sosyal alanları anormal bireyler veya problemli spor insanları ile uğraşmak olarak algıladığı için zihinsel (mental) antrenman kavramı, spor kültürümüzde hala negatif anlamlar taşımaktadır. Halbuki, zihinsel (mental) antrenman ve zihinsel antrenörlük (mental coaching), başarı için gerekli olan zihinsel yetenekleri öğreterek sporcuyu kapasitesinin tamamını sergilemekten alıkoyan zihinsel engelleri nasıl aşacaklarını gösteren spor psikolojisinin ve sporda psiko-sosyal alanların bir parçasıdır. Bu parçanın uygulayıcısı olan ve bu makalede zihinsel performans antrenörü veya mental antrenör olarak isimlendirilecek olan uzmanlar, herhangi bir yarışmada başarılı olmak için gerekli olan zihinsel stratejiler üzerine odaklanarak performans gelişiminin ana amacını ve performanstaki istikrarı arttırmada başarılı olmanın yollarını ararlar. Yani yaptıkları sporlarda kendilerine verilen görevi yapmak isteyen ama çok fazla baskı hisseden normal insanlarla çalışmaktır.

Keywords

Abstract

It is possible to observe in our country that especially professional teams and athletes begin to search the ways of strengthening the mental factors of performance more than the past. However, as many people including coach, trainer, athlete and managers, perceive that sport psychology deals with abnormal individuals or sportsmen, the concept of mental training still has a negative meaning in our sport culture. Whereas, mental training and mental coaching are the parts of sport psychology which explains how to overcome the mental obstacles, which hold an athlete back from performing the best performance, by teaching the required mental abilities for a success. Mental performance trainer, the practitioner of this field, seeks the main goal of performance development and the ways of to be successful in enhancing the performance consistency by focusing on the required mental strategies to be successful in any competition. That is, he works with normal people who want to perform the task given in their sports, but feel themselves under huge pressure

Keywords